Heisalarm for næringsvirksomhet, borettslag og sameier på Øvre Romerike

Kontrakt/abonnementsavtale for heisalarm for næringsvirksomhet, borettslag og sameier på Øvre Romerike

 • For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.
 • For objekter i kommunene Fet, Aurskog-Høland, Rømskog, Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Nittedal og Sørum fyller du inn skjema som gjelder for Nedre Romerike.
  For begge valg gjelder tilkoblingsavgift per alarm kr 788,-. For eierskifte og konvertering: kr 1 569,- (engangsavgift)
 • Ved endring av telefonnummer på abonnent eller kontaktpersoner må dette, av sikkerhetsmessige grunner, meldes på våre hjemmesider www.nrbr.no under Skjema.
 • Rutiner

  Rutiner ved utløst heisalarm m/utrykning: 110-sentralen alarmerer ØRB. Heisalarm m/videreformidling: Videreformidling til kontaktperson i henhold til oppsatt liste.
 • • 110-sentralen/NRBR/ØRB har intet ansvar for tekniske feil på alarmanlegget. Det er eiers ansvar at tekniske feil utbedres. • Kostnader for etablering av alarmsender påhviler abonnenten. • For heisalarmer krever brannvesenet at det monteres alarmsender fra Addsecure. Vi tar kun imot alarmer løst ut fra heisen og ikke automatiske testalarmer. • Oppdages det feil eller uregelmessigheter på alarmsender eller linjeoverføring er det abonnentens ansvar å følge opp dette. • NRBR /110-sentralen/ØRB forbeholder seg retten til å sette anlegget i ”avposisjon” (ikke overvåket) hvis det oppstår tekniske feil ved anlegget som ikke kan avstilles. I slike tilfeller varsler NRBR/110-sentralen/ØRB kontaktperson så snart som mulig. • Ansvarshavende må sørge for at overføringen til 110-sentralen kobles ut i den tid det er nødvendig, for å unngå unødige utrykninger som skyldes forhold abonnenten har kontroll over. Brannvesenet kan kreve at anlegget koples vekk fra 110-sentralen i en bestemt tid når anlegget gir gjentatte alarmer som ikke blir tilfredsstillende kontrollert/reparert. • NØKKELSAFE: • Ved overføring av alarmer som NRBR/ØRB skal rykke ut til krever NRBR/ØRB at det monteres nøkkelsafe som er FG godkjent. Installasjon av alarm fra nøkkelsafe bekostes av abonnenten. Abonnenten er ansvarlig for å varsle NRBR/ØRB hvis det er nødvendig å skifte ut eller legge nye nøkler i nøkkelsafen. Dvs. at det er abonnentens ansvar at de til enhver tid riktige nøkler finnes i nøkkelsafen. Nøkkelsafen kan kun åpnes av NRBR/ØRB. • Det anbefales at man inngår en serviceavtale på nøkkelsafen, for å sikre at brannvesenet har en forsvarlig tilgang til nøkkelsafen. • Anleggets ansvarshavende bør kontrollere overføringen ved å ta kontakt med 110-sentralen på telefon 64 91 31 00. KOSTNADER: Utgifter til anskaffelse, montering av alarmanlegg inklusive nøkkelsafe og overføringsenhet og overføring til 110-sentralen bekostes av abonnenten. • UTRYKNINGER: NRBR/ØRB tar ikke betalt for utrykninger. • OPPSIGELSE: Abonnementet kan sies opp av hver av partene med 3 måneders varsel, skriftlig. Egen oppsigelse sendes Addsecure som har linjeoverføringen fra bygget til 110-sentralen • MANGLENDE INNBETALING: Ved manglende innbetaling vil det bli sendt ut 1 purring og varsel om at alarmen settes i av-posisjon. "Av-posisjon" betyr at linjen ikke er overvåket.
 • Du vil motta en kopi av denne kontrakten på denne e-postadressen.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.