Overnatting i bygg som ikke er overnattingssted

Meldeskjema om overnatting

  • Ved overnatting i bygninger som i utgangspunktet ikke er et overnattingssted, slik som skoler og barnehager, må det meldes fra til brannvesenet senest dagen før. Gjelder for kommunene på Nedre Romerike.
  • Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Opplysningene vil også bli delt med Øst 110-sentral. Kontakt dem for opplysninger om deres personvern: Ost 110-sentral. Ønsker du ikke å bruke skjemaet, kan du ringe til Øst 110-sentral. .
  • Ved overnatting i bygninger som primært ikke er faste overnattingssteder, må man følge ordens- og branninstruksen ved slike tilfeller. Ordens- og branninstruks: • Det kan overnattes i bygninger med automatisk brannalarmanlegg. • Det skal kun overnattes i første etasje • Det skal til enhver tid være minst 2 våkne brannvakter. Når det er flere enn 100 personer som overnatter skal antallet brannvakter økes med 1 pr. 50 stk. • Det skal ikke overnatte mer enn 20 personer i hvert rom. • Det skal være tilgang på telefon. • Bruk av åpen varme eller røyking er ikke tillatt. • Branninstruksen skal være kjent for brannvaktene. • Eiers tillatelse skal være innhentet. • Dette meldeskjemaet må sendes til brannvesenet senest dagen før.
  • Du vil motta en kopi av dette meldeskjemaet på denne e-postadressen.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.