Overnatting i bygg som ikke er overnattingssted

Meldeskjema om overnatting

  • Ved overnatting i bygninger som i utgangspunktet ikke er et overnattingssted, slik som skoler og barnehager, må det meldes fra til brannvesenet senest dagen før. Gjelder for kommunene på Nedre Romerike.
  • Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Opplysningene vil også bli delt med Øst 110-sentral. Kontakt dem for opplysninger om deres personvern: Ost 110-sentral. Ønsker du ikke å bruke skjemaet, kan du ringe til Øst 110-sentral. .
  • DD slash MM slash YYYY
  • Ved overnatting i bygninger som ikke er faste overnattingssteder, forutsetter brannvesenet at man følger denne sikkerhetsinstruksen: • Melding om overnatting skal sendes til brannvesenet senest 48 timer før det skal finne sted. Dette elektroniske meldeskjemaet skal benyttes. • Bygning hvor overnatting finner sted, skal være utstyrt med automatisk brannalarmanlegg. • Eier av bygget skal gi tillatelse til at overnatting kan skje. • Ved overnatting skal primært 1. etasje benyttes. Skal øvrige etasjer benyttes må dette vurderes særskilt. • Det skal være en ansvarlig for overnattingen. Ansvarlig skal være til stede under overnattingen. • Eier av bygget skal orientere den ansvarlige om alle nødvendige branntekniske forhold (for eksempel rømningsveier, brannalarm, slokkeutstyr, branndører). • Det skal foreligge en risikovurdering for overnattingen (Rømningsveier, persontall og brannforebyggende tiltak skal være del av vurderingen). • Det skal foreligge en evakueringsinstruks for overnattingen (skal beskrive hvordan evakuering skal foregå, og hvem som har ansvar). • Det skal til enhver tid være minst 2 våkne vakter. Når det er flere enn 100 personer som overnatter skal antallet vakter økes med 1 pr. 50 stk. Alle vakter skal ha tilgang på telefon. • Rømningsveiene skal være lett tilgjengelige, og fri for hindringer. Dører i rømningsvei skal ikke behøve nøkkel for å kunne åpnes. • Røyking og bruk av bar ild, slik som stearinlys og primus, er ikke tillatt i bygningen mens overnatting foregår. • Alle som skal delta på overnatting i bygget skal gjøres kjent med sikkerhetsregler og evakueringsinstruksen.
  • Du vil motta en kopi av dette meldeskjemaet på denne e-postadressen.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.