Søknad for brenning av bål/sankthansbål i Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Rælingen og Fet

Fristen for å søke om sankthansbål i kommunene Rælingen, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal og Fet blir annonsert hver vår på NRBRs nettsider. For andre typer bål må søknad være mottatt av brannvesenet senest to uker før brenningen skal finne sted.

Detaljer om de ulike reglene i våre kommuner kan du lese om her.

Tillatelse til brenning av bål/sankthansbål

    · Avbrenningen av bålet må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene. · Fylte vannbøtter eller annet godkjent slokkemidler skal holdes i beredskap under avbrenningen. · Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader som avbrenningen av bålet måtte forårsake. · Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. · Brannvesenet vil nekte avbrenning av bålet hvis værforholdene gjør det nødvendig. · Tillatelsen omfatter ikke avbrenning av avfall, plastprodukter og lignende. · Ved melding i lokalpresse og radio om stor skogbrannfare i regionen trekkes eventuell tillatelse til avbrenning av bål.
  • Du vil motta kopi av din søknad på denne e-postadressen. Eventuell tillatelse vil også bli sendt til denne adressen.