Brenning av bål/sankthansbål

Fristen for å søke/melde om sankthansbål i kommunene Rælingen, Lørenskog, Skedsmo, Nittedal, Aurskog-Høland, Fet, Sørum og Rømskog blir annonsert hver vår på NRBRs nettsider. For andre typer bål, må søknad/melding være mottatt av brannvesenet minst to uker før brenningen skal finne sted. Ved brenning i tettbygd strøk må tillatelse fra kommunelegen foreligge før det gis tillatelse fra brannvesenet.

Tillatelse til brenning av bål/sankthansbål

    · Avbrenningen av bålet må skje på en slik måte at det ikke er noen risiko for omgivelsene. · Fylte vannbøtter eller annet godkjent slokkemidler skal holdes i beredskap under avbrenningen. · Arrangøren er ansvarlig for eventuelle skader som avbrenningen av bålet måtte forårsake. · Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket. · Brannvesenet vil nekte avbrenning av bålet hvis værforholdene gjør det nødvendig. · Tillatelsen omfatter ikke avbrenning av avfall, plastprodukter og lignende. · Ved melding i lokalpresse og radio om stor skogbrannfare i regionen trekkes eventuell tillatelse til avbrenning av bål.
  • Du vil motta kopi av din søknad på denne e-postadressen. Eventuell tillatelse vil også bli sendt til denne adressen.