Store arrangementer eller med økt risiko

Du finne mer informasjon om sikkerhet ved store arrangementer og bruk av scenerøyk her.

Du finner en veileder på sidene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Melding/søknad om store arrangementer og arrangementer med økt risiko

  • Den ansvarlige for arrangementer, utstillinger, forestillinger og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet (brannvesenet), dersom arrangementet skal avholdes i en bygning eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. Brann- og eksplosjonsvernloven fastsetter en meldeplikt til brannmyndighetene. For større arrangementer er søknadsfristen minimum fire uker før arrangementet skal finne sted. Er du i tvil om ditt arrangement kan beskrives som stort, kan du kontakte NRBR på post@nrbr.no.
  • Dette skjemaet gjelder kommunene Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum, Aurskog-Høland og Rømskog. For andre kommuner: Kontakt ditt lokale brannvesen.
  • En kopi/kvittering på innsendt melding/søknad vil bli sendt til denne e-postadressen.
  • :
  • :
  • Risikovurdering

    Utarbeidet risikovurdering for arrangementet skal legges ved. Meldingen / søknaden vil ikke bli behandlet før risikovurderingen er sendt inn. En risikoanalyse er en kartlegging av hva som kan gå galt, hvordan dette skal hindres fra å skje og hvilke sikkerhetstiltak som er planlagt for å redusere konsekvensene dersom noe galt skjer.
  • Godkjente filtyper: pdf, jpg, doc, docx, txt.
  • Dra og slipp filer her, eller