Oppdatering av kontaktpersoner ved alarmabonnement

Vi ønsker å ha oppdaterte lister over navn og telefonnumre på kontaktpersoner i bygg med alarmtilknytning til 110-sentralen Romerike. Er det forandringer vedrørende et abonnement, ber vi deg vennligst å fylle ut abonnementsopplysningene slik at vi kan ajourføre 110-sentralens database.

Skjema for oppdatering av kontaktpersoner ved alarmabonnement