Sommerhilsen fra brann- og redningssjefen 2021

I sin siste hilsen før sommerferien forteller Arne Stadheim blant annet om dagens status på problemstillingen med vask og rens av utrykningstøy, meiser og slanger.

28. juni 2021

Kjære alle sammen,

Noen av dere har allerede startet ferie, andre ser frem til ferie og andre igjen drøyer den kanskje til høsten. Uansett er den like fortjent og etterlengtet. Vi ser heldigvis enden på en trasig tid, med begrensninger på det meste av det vi setter pris på. Nå er det faktisk et lys i tunellen, og det kjenner jeg er veldig tilfredsstillende.

Rekruttering

I NRBR har vi nylig ferdigstilt enda en rekrutteringsprosess på operativ avdeling. Denne ble riktignok usatt noe i vinter på grunn av korona, men den ble tatt opp igjen for noen uker siden, da med godt ivaretatte smitteverntiltak. Til 4 stillinger som heltidskonstabler og 9 stillinger som deltidskonstabler fikk vi inn nesten 400 søkere. Litt utpå høsten kan vi igjen ønske velkommen til nye konstabler. Det gleder meg stort å kunne si at vi er på vei til å få en operativ avdeling som er utholdende, som har muligheter for kritisk kompetanseutvikling og som ikke minst kan dykke ned i spesialfag på en måte som tidligere praktisk ikke lot seg gjøre.

Vask og rens av tøy

Jeg har i flere nyhetsbrev tatt opp problemstillingen vedrørende vask og rens av utrykningstøy. Arbeidstøy som har vært eksponert for helseskadelig stoffer må oppbevares, behandles og vaskes etter barriereprinsippet slik at det er fysisk skille mellom ren og uren sone. Samtidig skal eksponering i saneringsprosessen til våre ansatte holdes på lavest mulig nivå. Arbeidstøyet må vaskes i tilpassede maskiner, som ivaretar hensynet til ren og uren sone, med tilpassede programmer på en slik måte at viktige sikkerhets- og beskyttelsesfunksjoner opprettholdes, samtidig som det vaskes grundig men skånsomt og uten at levetiden på produktet forringes og for å unngå krysskontaminering i prosessen. Derfor har NRBR hatt ute et anbud på vask av arbeidstøy og to tilbydere har levert anbud. Det har vært en vesentlig mer krevende enn det vi hadde sett for oss da vi startet, både i forhold til selve kontraktstrategien men også i forhold til hvilke kriterier og spesifikasjoner som var viktig å ta hensyn til. Men det viktigste gjenstår, nemlig å skrive kontrakt og sette denne ut i live. Jeg er forsiktig optimist, og tror at vi i løpet av tidlig høst skal kunne klare å sette strøm på dette viktige arbeidet. Når det gjelder tøy til feierne/brannforebyggerne vil også dette bli gjenstand for en tilsvarende prosess. Nå vet vi litt mer hva som kreves, noe som gjør denne jobben noe mer forutsigbar for de som skal formulere anbudskonkurransen og følge opp prosessen.

Meiser og slanger

Parallelt med rens av tøy, jobber vi også med vask av meiser til røykdykkerflaskene, annet utstyr og slanger. Når det gjelder meise- og utstyrsvask er det spesialvaskemaskiner som gjelder, og denne jobben kommer vi ikke til å sette bort. Maskinene kjøpes etter all sannsynlighet inn, men vi har foreløpig ikke bestemt hvor de skal plasseres og eventuelt hvor mange. Vi har per nå fått tilbud fra Electrolux og Miele, og jobber taktfast med å velge hvilke maskin vi går for, samt hvilke tilpasninger som skal til for å få dem til å passe inn i våre lokaler. Her tør jeg ikke anslå når vi har et svar å komme med, men om jeg også her skal være forsiktig optimist håper jeg på en ny rutine på denne siden av nyttår.

Når det gjelder slangevask, som også er en viktig del av vårt HMS-arbeid. For alle praktiske formål, blir slanger som er blitt brukt i en hendelse samlet opp og levert når de når et visst antall. Det sier seg derfor selv at dette er den samme praktiske øvelsen som ved rens av tøy, nemlig å kjøpe inn mer reserveslanger. En slangevasker koster nærmere to millioner kroner, noe som vi mener ikke er forsvarlig om det lar seg gjøre å kjøpe denne tjenesten av en ekstern leverandør.

 

Brannstasjoner

Korona-effekten i byggebransjen påvirket uttrykkelig prisen på brannstasjonen som vi skal bygge på Lystadmoen. Det er selvsagt trist at den ser ut til å bli såpass dyr som 285 millioner kroner, men det viktigste for oss er at den blir realisert. Det er et viktig bygg for oss på mange måter, ikke minst for å få moderne og romslige lokaler for våre dagtidsansatte brannforebyggere.

Nye Løken brannstasjon er nå ferdig bygd, og vi overtar lokaler nå i disse dager. Det er et særdeles flott bygg, med et moderne og tiltalende utrykk. Her har vi kvittert ut en rekke med utfordringer knyttet til HMS, samtidig som vi har styrket beredskapen i regionen.

Nittedal kommune er nå i ferd med å ferdigstille sitt innkjøp av et tomteareal med brannstasjonsformål. Bygningsmassen på Nittedal har til dels vært en langdryg og tung prosess for oss, kanskje med det bygget som skaper de største utfordringene for oss knyttet opp mot det fysiske arbeidsmiljøet. Vi er derfor svært glade for at vi nå har fått et konkret tegn på at kommunen også ser dette, og at vi om noen år kan flytte inn i nye hensiktsmessige lokaler.

Det har i svært mange år vært utfordrende inneklima på Skedsmo brannstasjon. Særlig om sommeren har det vært utfordrende å oppholde seg på stasjonen. Dette er nå håndtert, nytt ventilasjonssystem er montert og mannskapene på Skedsmo kan gå sommeren i møte med noe lavere feber.

 

Da gjenstår det bare å si en riktig god og solfylt sommer til dere alle.

Hilsen

Arne Stadheim