Tilsyn og feiing

Feierens oppgaver deles mellom tradisjonell feiing av skorsteiner/piper og tilsyn i boliger. I NRBR er feierseksjonen en del av forebyggende avdeling.

Brosjyre om hvordan feieren jobber i din kommune

Mange lurer på hvor ofte feieren kommer og om hva feiegebyret går til.

Slik jobber feieren brosjyre 2020

 

Utenlandsk ildsted: Dette må du passe på

Det har vært tilfeller av husbrann som følge av ikke-godkjent ildsted og montering av ildsted som ikke har fulgt norske krav og normer.

Les her om hva du må se etter når du vurderer utenlandsk peis eller ovn

 

Oljefyr eller oljekamin blir forbudt

Du kan få økonomisk støtte fra ENOVA til å bytte ut din oljekamin eller oljefyr.

Les mer om støtteordningen til ENOVA

 

Tilsyn og feiing på hytter og fritidsboliger

Hytter og fritidsboliger skal feies og ha tilsyn på lik linje med vanlige boliger.

Informasjon om feiing og tilsyn av hytter og fritidsboliger finner du her

 

Det er hver enkelt kommune som fastsetter det endelige beløpet du betaler for feiing og tilsyn.

Les mer om gebyret her

 

Installasjon av peis, ovn og annet ildsted

Det er meldeplikt til feierseksjonen ved nyinstallasjon av peis, ovn og andre ildsteder.

Du finner meldeskjema for installasjon av peis, ovn og ildsted her.

 

 Fyr riktig

Det er tryggest, billigst og varmest når du fyrer riktig. Vi gir deg rådene!

Slik bør du fyre

 

 

Dette gjør feieren

Vi feier og gjennomfører tilsyn i alle bygg med piper.

Les mer om hva feieren gjør

 

 Feier’n kommer

Du får lapp i postkassa eller sms på mobilen cirka en uke før feieren kommer.

Slik forbereder du deg til besøk fra feieren

 

Pipebrann

Dette gjør du hvis du får pipebrann.

Enkle råd ved pipebrann

 

Hjemling av feiing og tilsyn

Lurer du på hjemlingen, finner du den her.

Gå til hjemling av feiing og tilsyn i NRBRs kommuner

 

Krav til utepeis

Dette sier feierseksjonen om utepeis.

Dette må du tenke på når du skal ha utepeis

 

Rehabilitering av skorstein

Det er mange grunner til at en huseier må rehabilitere skorstein eller pipe.

Her får du svarene på hvilke metoder du kan velge.