Feier’n kommer!

Du får lapp i postkassa eller sms på mobilen cirka en uke før feieren kommer. Her finner du en oversikt over hva du må gjøre før besøket.

Gratis varsel på mobilen fra feieren

I 2016 tok feierseksjonen i NRBR i bruk varsling per sms. Varslingen gjelder både feiing og boligtilsyn. SMS-varsling fra feierseksjonen koster ingenting for deg som mottaker. De som ikke har mobiltelefon får fortsatt varsel i postkassa.

Slik ser lappen fra feieren ut. Du finner den i postkassa ca en uke før besøket

Feil mottaker av sms?

Det kan skje at feil mobilnummeret er registret på en bolig.  Vi kan dessverre ikke bytte ut nummeret, men du kan selv gjøre endringer på www.servicevarsling.no  under ‘Sjekk min oppføring’. Her kan du også velge ikke å motta slike varsler. Men husk slik varsling fra kommunen, ikke bare gjelder feiing, men også andre meldinger som kommunen ønsker å formidle til sine innbyggere. Og alt gratis!

Slik forbereder du deg til besøk av feieren

Huskeliste før feieren kommer:

 • si i fra til alle i boligen om at det vil bli feid
 • det må ikke fyres i ildstedene (ovn og peis) under feiingen
 • alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade
 • sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige
 • legg frem stige. Da ser vi at varselet/lappen om vårt besøk er mottatt
 • sørg for at taksikringsutstyr er i forskriftsmessig stand (ved feiing fra tak)

Under besøket vil vi:

 • kontrollere taksikkerheten dersom feiingen utføres fra tak
 • feie skorsteinen
 • fjerne sot fra sotluke
 • gi generell brannverninformasjon (f.eks. plassering av røykvarslere og slokkeutstyr m.m.)
 • gi fyringsteknisk veiledning
Tegning av montering av sklisikring.
Tegning av montering av sklisikring.

Eiers ansvar

Etter at du har mottatt varsel om feiing, må sørge for at hele fyringsanlegget (dvs peis, ildsted, parafinovn osv) er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal legge frem godkjent stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Dessuten må du sørge for at ildstedet er lukket forsvarlig.

Taksikring

Taksikringsutstyr skal være typegodkjent og ha monteringsveiledning på norsk. Utstyret skal monteres som monteringsveiledningen beskriver.

 • Trinnet/takstigen skal være festet til bærekonstruksjon.
 • Feste kun rundt taklekter er ikke tillatt.
 • Trinnene skrus sammen til en sammenhengende stige.
 • Trinnene/takstige skal være på siden av pipen helt ned til takrenna.
 • Ved sideveis forflytning på tak skal det benyttes takbro. Enkle trinn plassert sideveis er ikke tillatt. Se illustrasjon under.

Sklisikring eller stigesikring monteres som regel på eller ved takrennen. Den hindrer stigen å skli når løs stige brukes til atkomst til taket. På bygning der gesimshøyden er mer enn 5,0 m, skal det være montert stigefeste for at løs stige skal kunne brukes som atkomst. Det vil også være behov for stigesikring dersom stigen må plasseres i ulendt terreng.

Plattform

På skorsteiner som er høyere enn 1,2 m over taket må det være plattform eller feieluke.

Til venstre: Mellom to skorsteiner skal atkomst skje via takbro. til høyre: På skorsteiner som er høyere enn 1,2 m over taket må det være plattform eller feieluke.
Til venstre: Mellom to skorsteiner skal atkomst skje via takbro. til høyre: På skorsteiner som er høyere enn 1,2 m over taket må det være plattform eller feieluke.

 

Gangbru

Mellom to skorsteiner skal atkomst skje via takbro. Eventuelt kan det monteres egen takstige til hver skorstein.

Krav til eier/krav om taksikring

Du finner informasjon om kravene til taksikring her:

 • Veiledning til forskrift om brannforebygging – versjon 1.0 av 28.12.2015 § 6
 • Arbeidsplassforskriften § 2-5 og § 6-5
 • Forskrift om utførelse av arbeid § 17-5
 • Interne retningslinjer om arbeid på tak

 

Har du spørsmål om feiing? Ta kontakt med feieren i din kommune. Se under «Hvem svarer på hva» i menyen på toppen!