Fyr riktig – unngå brann

Det er tryggest, billigst og varmest med korrekt fyring. Feieren gir deg rådene.

  • Vedovnens overflate må ikke bli så varm at den antenner bygningsdeler og annet brennbart materiale i nærheten. Dersom treverk nær ildstedet er misfarget, er det et tegn på at temperaturen er for høy.
  • Fyring med tørr ved gir størst varmeutbytte. Tørr ved gir to til tre ganger så mye varme som rå ved. Tørr ved gir samtidig lite sot i ildsted og skorstein, og er mest miljøvennlig. Ikke bruk bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker til opptenning. Bruk gjerne opptenningsbriketter.
  • Det trengs mye luft til god forbrenning. Ha alle trekkventilene åpne ved opptenning. Når det er god varme i ovnen kan du regulere trekken ned til det brenner med rolige flammer. La veden brenne helt ut til det bare er glør igjen i bunnen, før du legger i ny ved.
  • Det blir lite varme og mye forurensing når ovnen fylles med store mengder ved og det fyres med lite trekk. Slik rundfyring danner beksot i skorsteinen. Beksoten kan ta fyr og gi sotbrann (pipebrann). En slik brann kan skade skorsteinen (pipe) og i verste fall føre til brann i boligen.

Ny ovn?

Nye rentbrennende ovner gir 30-50 prosent mer varme enn gamle ovner og de forurenser mye mindre. Nye ovner sparer dermed både lommeboka og miljøet.

Før du kjøper ny ovn, tenk gjennom hvilket oppvarmingsbehov du har. De fleste klarer seg med ovner som gir 2-6 kwh. Jo mindre ildstedet er, jo lettere er det å fyre riktig. Vi anbefaler toppmontering av røykrør for tryggere og mer økonomisk fyring.

Skorsteiner og piper:

  • Gamle eller feilmonterte skorsteiner (piper) kan ha redusert sikkerhet. Skorsteiner er ikke evigvarende og svekkes over tid.
  • Oppdager du sotbrann / pipebrann, steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til skorsteinen. Unntaket er åpne peiser, her skal spjeldet selvfølgelig ikke stenges dersom det er fyr i peisen. Ring brannvesenet på tlf. 110. Hold godt øye med loft og kjeller. Vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og andre steder der treverk og annet brennbart materiale kommer inntil skorsteinen.

Ventilasjon

Fyring krever luft. Pass derfor på at luftventiler i vegger og vinduer er åpne. Hvis det lett kommer røyk inn i rommet mens du fyrer, forsøk å åpne et vindu. Forsvinner røyken, er det et tegn på at det kan være for få ventiler i boligen og at flere bør settes inn.