Gebyr for feiing og tilsyn

Det er hver enkelt kommune som fastsetter det endelige beløpet du betaler for feiing og tilsyn. Det er også hver enkelt kommune som krever inn gebyret.

Gebyret kommunene krever inn går til å opprettholde tilbudet om feiing og tilsyn, og henger ikke sammen med hvor ofte en bolig får utført tjenesten. Hvis du ikke bruker fyringsanlegget (peis, ovn, pipe) ditt, kan du søke om fritak for gebyret.

Her finner du skjema for gebyrfritak.