Dette gjør du ved pipebrann

Er du så uheldig å få en pipebrann, så steng ventiler og luker til skorsteinen.

Er du så uheldig at du får en pipebrann, så steng ventiler og luker til skorsteinen.

Ring brannvesenet! Bruk vann eller brannslokkeapparat hvis brannen sprer seg til huset rundt skorsteinen. Slokking av selve pipebrannen bør du overlate til brannvesenet, men hvis de er langt unna kan du prøve å dempe brannen med et pulverapparat mens du venter.

Husk at du ikke må sette deg selv eller andre i fare. Du må alltid komme deg ut før det blir farlig å oppholde seg inne. Etter brannen må skorsteinen kontrolleres av feieren.