Slik jobber feieren i din kommune

Det er Nedre Romerike brann- og redningsvesen som er ansvarlig for feiing og boligtilsyn i kommunene Skedsmo, Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Fet, Sørum, Aurskog-Høland og Rømskog.

Før feieren kommer, sender han en sms til deg for å gjøre en avtale. Sms-en er gratis for mottakeren og de som ikke har mobiltelefon får varsel i postkassa.

Feiing er behovsprøvd

I alle norske kommuner er feierens lovpålagte arbeid såkalt behovsprøvd. Det betyr at feieren under besøket sitt undersøker sotmengden, fyringsmønsteret, kvaliteten på fyringsanlegget og liknende. Ut fra dette gjør feieren en faglig vurdering av hvor ofte han må feie og gå tilsyn hjemme hos deg. Behovsprøvd feiing og tilsyn betyr at noen boliger får årlig besøk av feieren, mens andre bruker peis og ovn på en slik måte at de sjelden trenger besøk.

Gebyr for feiing og tilsyn

Det er kommunen din som fastsetter det endelige beløpet du betaler for feiing og tilsyn. Det er også kommunen som krever inn gebyret. Gebyret går til å opprettholde tilbudet om feiing og tilsyn, og henger ikke sammen med hvor ofte en bolig får utført tjenesten.

Her finner du mer informasjon om feiertjenesten, om korrekt fyring og annen brannsikkerhet.