Tiltak i forbindelse med koronaviruset

11. mars: Vi har sendt ut pressemelding om tiltak vi nå iverksetter. Legg særlig merke til at vi ikke mottar besøk av publikum på våre brannstasjoner og at vi ikke går tilsyn i boliger. Bruk kontaktskjema i menyen øverst på siden for henvendelser.

PRESSEMELDING

Lørenskog, 11. mars 2020

I forbindelse med økt smittefare av koronaviruset, har Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) nå vedtatt tiltak i henhold til råd fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

NRBR iverksatte for flere uker siden en tiltaksplan for å redusere smittespredningen blant ansatte og de vi er i kontakt med. Etter de siste rådene fra myndighetene har vi dag gått til ytterligere tiltak. Slik vil publikum og våre samarbeidspartnere merke dette:

·         vi vil ikke motta besøk av publikum på våre brannstasjoner

·         vi vil ikke gå tilsyn i boliger

·         andre typer tilsyn vil bli redusert etter vurdering

·         større møter, seminarer og kurs blir avlyst

·         ikke-akutte bistandsoppdrag til politi og helse vil ikke bli prioritert

 

Bruk hjemmesiden for kontakt

Publikum kan henvende seg til oss med sine spørsmål på telefon eller aller helst på skjema som ligger øverst i menyen på hjemmesiden vår: www.nrbr.no. NRBR følger rådene fra myndighetene fortløpende. Endringer av tiltakene som har innvirkning på publikum, vil bli formidlet på hjemmesiden, Facebook eller direkte til de berørte.

 

Ber publikum om hjelp

Vi håper at publikum gjør hva de kan for å hjelpe oss med å opprettholde beredskapen på Nedre Romerike. Dette kan de gjøre ved å være ekstra forsiktige når de driver med aktiviteter som potensielt kan forårsake brann eller andre ulykker som vi må rykke ut til. Hvis alle er våkne og til stede når de lager mat, alle kjører forsiktig og alle tar en runde i huset før de går og legger seg, kan vi kanskje unngå nettopp den utrykningen som smitter vaktlaget vårt. Hvis vår operativ avdeling skulle få mange sykdomstilfeller og dermed ha få på vakt, blir beredskapen i området vårt svært svekket, og dette må vi gjøre alt for å unngå.

Flere tiltak

I tillegg til å redusere kontakten med publikum, har NRBR blant annet innført hjemmekontor for ansatte som har mulighet til dette, slutt på felles trening, lunsjavvikling i puljer og strenge hygieniske tiltak.

Vi har også utarbeidet en plan for håndtering av høyt fravær av personell i beredskap, samt planer for å ivareta andre kritiske funksjoner som økonomi og lønn, drift av bygninger og IKT-systemer.

Alle tiltak finner du her: Tiltak iverksatt 11. mars 2020