Våre tanker går til Gjerdrum

Våre tanker går til alle i Gjerdrum og alle som er berørt av leirskredet i går natt. På årets siste dag, går våre tanker og medfølelse til alle som ikke er gjort rede for og deres pårørende i gårsdagens katastrofe, og til de som har mistet sine hjem, og til de evakuerte som sitter igjen med uvissheten. Det er ikke store forhold og lange distanser på Romerike: Vår brann- og redningssjef Arne Stadheim bor i Gjerdrum, det gjør også to andre av våre ansatte. Heldigvis er ingen bosatt i rasområdet, men de har kanskje venner og bekjente som er det. Gjerdrum kommune grenser til vårt område på Nedre Romerike. Vi har lang historie med samarbeid med våre kolleger i Øvre Romerike brann og redning og gjør nå alt vi kan for å bidra med ressurser, støtte, utstyr og kjøretøy. 2020 har virkelig ikke brakt med seg mye godt, og nå kom dette helt på slutten. Vi sender en digital klem til alle der ute som trenger det og håper på et bedre 2021.

v