Aprilhilsen fra brann- og redningssjefen

Brann- og redningssjef Arne Stadheim kommer med en vårhilsen. Han reflekterer denne gangen over budsjettprosesser og kostnadene til den nye brannstasjonen på Lystadmoen.

29. april 2021

Hei, alle sammen

For mange av oss er tiden vi er inne i nå den fineste tiden på året. Dagene blir lengre, busker og vekster våkner til liv, og vinterens tegn smelter gradvis bort. Hver sin årstid har sin ubetingede sjarm. Når det er sagt, skulle jeg gjerne ha sett en noe bedre fordeling av de ulike årstidene, da helst med en litt kortere vinter og litt lengre sommer.

Budsjettprosess

Vi har nå passert første hinder i budsjettsammenheng. Vi starter jobben med forberedelse av budsjett over ett år før budsjettet faktisk skal realiseres. Veien fra planlegging til innstilling, og senere å sette budsjettet ut i live, preges av mange meningsytringer og kontrollspørsmål. Brannstyret, eierstyrings-sekretariat, kommunedirektørkollegiet og til sist Representantskapet, er organene som utgjør den formelle kvalitetskontrollen av vår innstilling. I tillegg kommer kommune- og formannskapsmøter, hvor budsjettposter skal forklares og begrunnes. Hele denne veien preges av behov, fag, prioritering, økonomi og politikk – ulike begreper som det er helt avgjørende at vi som en offentlig aktør forstår innholdet i og betydningen av. Fra mitt synspunkt synes det som om vi har truffet ganske godt i denne balansen.

Gjerdrum-hendelsen

Gjerdrum-hendelsen er et godt eksempel på hvor sårbare ett enkelt brannvesen er når store og komplekse hendelser skal håndteres. I tiden etter denne katastrofen har jeg sammen med Øvre Romerike brann og redning hatt et utall møter med politiske miljøer, for å rette søkelyset på mangelen på regional og nasjonal støtte og struktur. Jeg tror vi har truffet en nerve i forhold til beskrivelsen av situasjonen, og tror at vi på sikt kommer til å se tydelige endringer i forhold til hvordan vi støttes i oppdragshåndteringen.

 Ny brannstasjon på Sørumsand

Jeg ble i forrige uke kontaktet av Lillestrøm kommune, hvor kostnadsutviklingen på prosjektet ny brannstasjon på Lystadmoen var tema. Her viser det seg at kostnaden blir høyere enn det en hadde forutsatt, såpass mye høyere at kommunedirektøren ønsket et vedtak i styret og i Representantskapet for å gå videre med prosessen. Kostnadsøkningen skal derfor opp i styret vårt i morgen, for deretter å bli behandlet i et ekstraordinært representantskapsmøte 18. mai. Jeg håper selvsagt ikke at byggeplanene stanser opp på grunn av dette, da byggingen i seg selv er svært avgjørende for både kontorplassering for feiere og selvsagt for den beredskapsmessige situasjonen for innbyggerne øst for Glomma. Vi gir oppdatert informasjon så snart vi vet noe mer om utfallet av denne saken, for dette er noe som opptar mange.

En riktig fin helg ønskes til alle!

 

Hilsen brann- og redningssjef Arne Stadheim