slider

Skip Karusell.

slogan

Brannvesenet for deg som bor i Skedsmo, Rælingen, Lørenskog, Nittedal, Sørum, Fet og Aurskog-Høland
Se mer

Nyheter

Det ekstraordinære bål- og grillforbudet er nå opphevet.

Det betyr at publikum igjen kan bruke faste grill- og bålplasser. Men publikum må være klar over at det likevel er bålforbud! Mellom 15. april og 15. september er det hvert år i alle kommuner forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Dette inkluderer bruk av engangsgriller og andre grillinnretninger. NRBR tolker bestemmelsen til at primuser og stormkjøkken kan være tillatt. Du må alltid være klar over at du er ansvarlig uansett hvor og når du tenner ild. I forebyggendeforskriften står det: «Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.» NRBR vil nærmere helgen ta stilling til om det blir tillat med sankthansbål.Les mer...

Forbudet opprettholdes

Selv om det kom en del nedbør i går (torsdag), anser NRBR dette som for lite og for lokalt til at forbudet mot bruk av ild utendørs kan oppheves. I tillegg er det mye vind i vårt område og dette bidrar til at regnet tørker opp. Det er altså fortsatt forbudt å bruke faste bål- og grillplasser, og bruke engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. Men vi mener at publikum i våre kommuner nå kan grille i egen hage uten å opptre uaktsomt. Men husk at du alltid er ansvarlig for egne handlinger - så grill med vett. NRBR tar ny vurdering på situasjonen mandag 18. juni.Les mer...

Fortsatt forbud mot grilling og bruk av faste bålplasser

Det er meldt om en del regn torsdag 14. juni. NRBR kommer derfor til å ta ny vurdering av skogbrannfaren fredag morgen. Inntil den tid gjelder det fortsatt at bruk av ild utendørs er uaktsomhet. Det gjelder også faste bål- og grillplasser, og bruk av engangsgrill, propanapparater, gassgriller, grillpanner og liknende. Vi mottar mange henvendelser om man kan grille på spesifikke steder, men vi har ingen mulighet til å vurdere hver enkelt plass.Les mer...

Personvern