slider

Skip Karusell.

slogan

Brannvesenet for deg som bor i kommunene Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nittedal og Aurskog-Høland
Se mer

Nyheter

Brann- og redningssjef Arne Stadheim fratrer

PRESSEMELDING Lørenskog, 27. juni 2022 Brann- og redningssjef Arne Stadheim i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS har i dag takket ja til stillingen som direktør for bransjen sikkerhet og beredskap i NHO. Han fratrer derfor stillingen som brann- og redningssjef. Avdelingsleder for operativ avdeling, Ronny Årstein, vil fungere som selskapets øverste leder i tiden frem til ny brann- og redningssjef blir tilsatt. «Jeg er stolt av den jobben fellesskapet NRBR har levert de seneste årene. Vi har levert svært god kvalitet på oppdraget vi har fra eierkommunene; slokke branner, redningsoppdrag, feiertjenester og annet brannforebyggende arbeid. Vi har i tillegg trygg økonomistyring og lavt sykefravær. Stillingen i NHO er en sjelden mulighet som jeg ikke kunne la gå fra meg. Jeg er heldig som får mulighet til å jobbe med trygghet, sikkerhet og forutsigbarhet i folks liv – nå fra et litt annet perspektiv».

Brann- og redningssjefens nyhetsbrev juni 2022

I brann- og redningssjefens nyhetsbrev før ferien skriver han blant annet om budsjettinnstillinger, mangfold og eiermøtet: «I årets reviderte budsjett fikk vi gjennomslag for å oppbemanne deltidsstasjonene våre. Denne er gjennomført, og vi har nå en mer robust og utholdende mannskapssituasjon på deltid. Fra januar 2024 anbefaler vi å ta dette et skritt lengre. Vi innstiller da på å øke stillingsprosenten på deltid med det doble. I praksis gjør dette at deltid kan øve og trene dobbelt så mye av hva de er i stand til i dag, noe som etter vår mening hever kvaliteten vesentlig. Forventningene til samfunnet er de samme om du jobber deltid eller heltid. Vi bærer den samme uniformen og håndterer de samme oppdragene.»

Personvern og cookies