slider

Skip Karusell.

slogan

Brannvesenet for deg som bor i kommunene Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nittedal og Aurskog-Høland
Se mer

Nyheter

Vi styrker stabsarbeidet vårt

I begynnelsen av 2020 endret vi vår operative lederstruktur. I tillegg til faste innsatsledere på vakt, har vi nå fast vakthavende stabssjef på hjemmevakt. Nå tar vi ytterligere grep for å styrke stabselementet og utnytte fullt ut potensialet i lederstrukturen. Det er derfor besluttet å opprette en stilling som stabssjef, som fast og dedikert har dette som stilling og funksjon. Personen som får denne stillingen får ansvar for til enhver tid oppdatere planverk og varslingslister, samarbeids- og bistandsavtaler med eksterne samvirkeaktører, stabsøvelser og funksjonstrening og ikke minst evalueringsprosesser i etterkant av hendelser.Les mer...

Debrief og kollegastøtteordning

Vi har planverk for hvordan vi som bedrift skal møte ansatte med et yrke hvor man kan utsettes for store psykiske påkjenninger, slik som redningsarbeidet i Ask i Gjerdrum. Alle våre mannskaper som har vært involvert i redningsarbeidet i Gjerdrum har nå vært gjennom såkalt debrief og samtaler med kollegastøtteordningen. Også ansatte som har hatt andre oppgaver i forbindelse med operasjonen, slik som arbeid i staben eller sørget for vedlikehold av motorsager og annet utstyr, har fått tilbud om samtaler med kollegastøtteordningen.Les mer...

Personvern og cookies