Om oss

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) er brannvesenet for deg som bor i kommunene Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nittedal og Aurskog-Høland.

Med fem kommuner, over 190 000 innbyggere og et areal på 1 750 kvadratkilometer er vi Norges sjette største brannvesen utfra innbyggertall. NRBR jobber for et sikkert samfunn hvor ingen skal dø eller bli skadet forårsaket av brann, eksplosjon, farlige stoffer eller andre akutte ulykker. Vi skal videre verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader forårsaket av brann, eksplosjon farlige stoffer eller andre akutte ulykker.

Les NRBRs selskapsavtale i pdf-format her: Selskapsavtale fra 2020 gjeldende fra 16.09.2020

Daglig leder er konstituert brann- og redningssjef Ronny Årstein

Vårt slagord:

Vår kompetanse, din trygghet!

Vår visjon:

NRBR sikrer regionens trygghet gjennom framtidsrettet kompetanse og profesjonelle tjenester

Kommune   Navn  
Rælingen kommune 1. Ståle Grøtte Medlem/nestleder
Rælingen kommune 1. Hans Otto Tomter Vara
Rælingen kommune 2. Kari Blomsø Medlem
Rælingen kommune 2. Bjørn Ole Uglem Vara
Lørenskog kommune 1. Ragnhild Bergheim Medlem/leder
Lørenskog kommune 1. Ernst- Modest Herdieckerhoff Vara
Lørenskog kommune 2. Cato Ruud Medlem
Lørenskog kommune 2. Dan Levi Hykkerud Vara
Nittedal kommune 1. Rune Kyllenstjerna Medlem
Nittedal kommune 1. Erland Vestli Vara
Nittedal kommune 2. Marius Egeberg Medlem
Nittedal kommune 2. Arnt Kristoffersen Vara
Lillestrøm kommune 1. Thor Grosås Medlem
Lillestrøm kommune 1. Jørgen vik Vara
Lillestrøm kommune 2. Anette Elseth Medlem
Lillestrøm kommune 2. Tore Berg Vara
Aurskog/Høland komm. 1. Gudbrand Kvaal Medlem
Aurskog/Høland komm. 1. Simen Solbakken Vara
Aurskog/Høland komm. 2. Roger Evjen Medlem
Aurskog/Høland komm. 2. Randi Merete Hoel Ransberg Vara

Våre brannstasjoner

Nedre Romerike brann- og redningsvesen har syv brannstasjoner. Bjørkelangen, Løken, Fet og Sørumsand brannstasjon er deltidsstasjoner. Nittedal, Skedsmo og Lørenskog har kasernerte mannskaper. Lørenskog brannstasjon er NRBRs hovedbrannstasjon. Les om alle våre  brannstasjoner her.

Et storbrannvesen på Romerike

Det første NRBR IKS ble etablert i 1. januar 1992 da Skedsmo, Rælingen og Lørenskog gikk sammen om et brannvesen. 1. januar 2014 slo brannvesenene Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Nittedal brannvesen og Aurskog-Høland brannvesen seg sammen. NRBR har per 1. april 2021 198 ansatte fordelt på avdelingene:

Akutt forurensning

NRBR er vertsbrannvesen i region 2. Det vil si Romerike- og tidligere Kongsvinger politidistrikt, når det gjelder beredskap mot akutt forurensning.

Les mer om Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing region 2 her

Organisasjon

Representantskapet er oppnevnt av medlemskommunene og er NRBRs øverste myndighet. Representantskapet NRBR - 2019 - 2023:

 

Her finner du protokoller fra representantskapsmøtene.

Styret består av (oktober 2021):

Tittel Navn
Styreleder Marianne Aasen
Nestleder Tarje Braaten
Styremedlem Halvor Bing Lorentzen
Styremedlem Mona Dehli
Styremedlem Øyvind Tronier Halvorsen
Styremedlem ansattvalgt Andre Steensnæs
Styremedlem ansattvalgt Morten Helgesen
   
1. varamedlem Torbjørn Øgle Rud
2. varamedlem Ada Helen Schjelderup
3. varamedlem Nicolay Kaltenborn
1. varamedlem ansattvalgt Karianne Mæhlum
2. varamedlem ansattvalgt Henrik Knapskog

 

Rull til toppen