Om oss

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) er brannvesenet for deg som bor i Skedsmo, Rælingen, Lørenskog, Nittedal, Sørum, Fet og Aurskog-Høland. I tillegg kjøper Rømskog kommune alle tjenester av NRBR.

Med til sammen syv kommuner, 180 000 innbyggere og et areal på 1 750 kvadratkilometer er vi Norges sjette største brannvesen utfra innbyggertall. NRBR jobber for et sikkert samfunn hvor ingen skal dø eller bli skadet forårsaket av brann, eksplosjon, farlige stoffer eller andre akutte ulykker. Vi skal videre verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot skader forårsaket av brann, eksplosjon farlige stoffer eller andre akutte ulykker.

Daglig leder er brann- og redningssjef Arne Stadheim: arne.stadheim@nrbr.no

Vårt slagord:

Vår kompetanse – din trygghet!

Vår visjon:

NRBR sikrer regionens trygghet gjennom framtidsrettet kompetanse og profesjonelle tjenester

 

Våre brannstasjoner

Nedre Romerike brann- og redningsvesen har syv brannstasjoner. Bjørkelangen, Løken, Fet og Sørumsand brannstasjon er deltidsstasjoner. Nittedal, Skedsmo og Lørenskog har kasernerte mannskaper. Lørenskog brannstasjon er NRBRs hovedbrannstasjon og alle alle avdelinger er samlet her: Forebyggende avdeling med feierseksjonen og tilsynseksjonen, stabsavdelingen, et vaktlag samt beredskapsledelsen. Les om alle våre  brannstasjoner her.

Et storbrannvesen på Romerike

Det første NRBR IKS ble etablert i 1. januar 1992 da Skedsmo, Rælingen og Lørenskog gikk sammen om et brannvesen. 1. januar 2014 slo brannvesenene Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Østre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Nittedal brannvesen og Aurskog-Høland brannvesen seg sammen. NRBR har ca. 190 stillingshjemler fordelt på avdelingene:

Akutt forurensning

NRBR er vertsbrannvesen i region 2. Det vil si Romerike- og tidligere Kongsvinger politidistrikt, når det gjelder beredskap mot akutt forurensning.

Les mer om Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing region 2 her

Organisasjon

Representantskapet er oppnevnt av medlemskommunene og er NRBRs øverste myndighet. I 2017 var følgende representanter: Boye Bjerkholt (leder), John Harry Skoglund (nestleder), Øivind Sand, John Sebastian S. Slørdahl, Mette Korsrud, Karl-Erik Hytten, Ann-Karin Pettersen, Erland Vestli, Bente Kaldheim, Trine L. Reitehaug, Roger Evjen, Anette Østgård Tønsberg, Dagfinn Eriksen Arteid og Morten Bekkeng.

Her finner du protokoller fra representantskapsmøtene.

Styret i 2017 har bestått av: Marit Helene Ekvoll (leder), Rune A. Holter (nestleder), Styremedlemmer: Are Helseth, Halvor Bing Lorentzen og Elisabeth Bødtker Larsen. Styremedlemmer fra de ansatte: Morten Helgesen og Geir Halvorsen.

Les selskapsavtalen her: Selskapsavtale