Bolig

Åtte av ti som omkommer i brann, gjør det i egen bolig. Det er mange ting du kan gjøre selv for å ha det trygt hjemme.

Borettslag og sameier

Samleside om brannsikkerhet i borettslag og sameier.

Borettslag og sameier

Røykvarslere

Det er påbudt med fungerende røykvarsler i alle boliger – også hytter.

Les mer om røykvarslere

Slokkemidler

Det er påbudt med slokkemiddel hjemme. Det finnes ulike typer.

Les om ulike slokkemidler

 

Hold søppelkassa unna huset

Søppelkassa inneholder mye brennbart materiale.

Les mer og se bilder fra brann startet i søppelkasse

 

Brann i nabolaget

Dette gjør du hvis det er brann og stor røykutvikling i nabolaget.

Dette gjør du ved brann i nabolaget

Brannfarer hjemme

Unngå brann: Pass på de vanligste brannfarene hjemme

Les mer om hva du bør passe på hjemme

 

Brannøvelse hjemme

Dessverre er det hjemme folk omkommer i brann. Derfor må du ha brannøvelse!

Slik har du brannøvelse hjemme

 

 Brosjyre med de viktigste brannvernrådene

Her finner du vår egen brosjyre med de beste rådene for branntrygg hverdag.

Brannvesenets aller viktigste råd

 

Når man glemmer lett og ikke er så rask på foten

Brannsikkerhet for de av oss som av ulike grunner trenger litt mer omtanke.

Råd, tips og brosjyre for brannsikkerhet for eldre, syke og andre som trenger litt mer omtanke

 

Rømningsveier

Mange har omkommet under evakuering, fordi de forsøker å rømme gjennom områder med mye røyk.

Les mer om hvordan rømningsveiene dine skal være

 

Trygg bruk av gass

Hjemme, på hytta, i båten, i borettslag og sameier.

Les om bruk av gass

 

Trygg studietid

Sett brannsikkerhet på pensum!

Dette må du ha på studenthybelen – og unngå brent pizza til nattmat!

 

Fyr riktig

Trygt, billig og varmt i stua!

Slik fyrer du riktig