Tilsyn og feiing

Feierens/ brannforebyggerens oppgaver deles mellom tradisjonell feiing av skorsteiner/piper og tilsyn i boliger. I NRBR er feierseksjonen en del av forebyggende avdeling.