Bedrift/byggsak

Gassanlegg i borettslag og sameier

Som styremedlem eller beboer i et boligsameie har du ansvar for at gassanlegget brukes lovlig og sikkert.

Les om bruk av gass i borettslag og sameier

 

Tiltak mot unødige utrykninger

Unødige utrykninger svekker beredskapen. NRBR setter derfor inn tiltak.

Les om våre tiltak for å redusere antallet unødige utrykninger.

 

Heisalarmer og brannalarmer

Alle skjemaer som gjelder for alarmer for næringsvirksomhet, borettslag og sameier ligger her.

Gå til alle skjemaer for kontraktinngåelser og oppdatering av informasjon

 

Elbiler

Her finner du veileder til lading og sikkerhet av elbiler.

Les mer om elbiler og sikkerhet

 

Store arrangementer

Konsekvensen av en brann kan bli svært alvorlig når mange mennesker er samlet på et avgrenset område.

Dette kreves av brannsikring på store arrangementer

 

Brannsikkert scenebygg

Veiledning for den som er ansvarlig for brannsikkerheten i scenebygg, inkludert bruk av scenerøyk..

Les mer om scenerøyk og scenebygg

 

Der brann kan medføre store tap av liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier.

Les mer om tilsyn i særskilte brannobjekter her

 

Fyrverkeri for bedrift

Her finner du søknadsskjema, krav til søknad, veiledning til søknad, gebyrsatser, krav til salgssted og mye mer.

Les mer om søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare

 

Retningslinjer vedrørende tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper

Her finner du retningslinjer for rednings- og slokkeinnsats

 

Ildspåsettelse og plassering av containere

Ikke frist ildspåsettere og pyromaner med feil plassert container.

Les mer om hvordan unngå brann i container

 

Sikker brannvegg

En dårlig brannvegg kan bety stor skade på liv og eiendom, høyere forsikringspremie og konkurs.

Brosjyre om brannvegg