Skjema

Skjema for kartlegging av brannsikkerhet i kulturminner

Her finner du melde-/søknadsskjema for brenning av bål/sankthansbål.

Meld i fra til Romerike 110-sentral om overnatting i bygg som egentlig ikke er overnattingssted f.eks skole og barnehage

 Skjema for melding/søknad om store arrangementer og arrangementer med økt risiko

Skjema for søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare (pdf)

Send inn bekymringsmelding om noe brannfarlig du har sett

 

Feiing og ildsteder

Her finner du skjema for nyinstallasjon av peis, ovn og annet ildsted.

Skjema for søknad om gebyrfritak for feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

 

Skjemaer for abonnenter med brannalarm og heisalarm

Kontrakt/abonnementsavtale for heisalarm for næringsvirksomhet, borettslag og sameier i kommuner på Øvre Romerike

Kontrakt/abonnementsavtale for heisalarm for næringsvirksomhet, borettslag og sameier i kommunene på Nedre Romerike

 

Kontrakt/abonnementsavtale for brannalarm for næringsvirksomhet, borettslag og sameier i kommunene på Øvre Romerike

Kontrakt/abonnementsavtale for brannalarm for næringsvirksomhet, borettslag og sameier i kommunene på Nedre Romerike

 

Skjema for oppdatering av kontaktpersoner ved alarmabonnement

 

 

Barnehagekampanje 2018

Påmelding til femåringskampanje Sørum kommune

Påmelding til femåringskampanje Aurskog-Høland kommune

Påmelding til femåringskampanje Nittedal kommune

Påmelding til femåringskampanje Fet kommune

Påmelding til femåringskampanje Rælingen kommune