Kampanjer

NRBR har mange ulike publikumsrettede kampanjer i løpet av året.

Åpen dag på brannstasjonen

Hvert år åpner vi dørene på en eller flere av våre brannstasjoner en lørdag i september.

Finn ut mer om åpen dag på brannstasjonen

 

Brannvesenets julekalender

NRBR sitter i styringsgruppa for førjulskampanjen Brannvesenets julekalender som retter seg mot barneskolene.

Les mer om Brannvesenets julekalender.

 

Aksjon boligbrann

Denne landsdekkende kampanjen finner sted i begynnelsen av desember.

Les om Aksjon boligbrann

 

 

Kampanjer for barnehagebarn

NRBR har flere kampanjer rettet mot barn i barnehagene.

Les mer om kampanjer rettet mot barn i barnehage