Bekymringsmelding

Er du bekymret for din eller andres brannsikkerhet? Har du oppdaget brannfarlig forhold og ønsker å melde fra?

OBS! Det kan gå flere dager før vi får lest din melding og videresendt den til en saksbehandler. Derfor må du ringe 110 ved nødsituasjoner.

 

Forhold som brannvesenet IKKE kan behandle

Det er ikke alt brannvesenet kan svare på eller har myndighet til å gjøre noe med. Her er en liste over slike forhold og hvor du kan innhente mer informasjon og hvor du kan rette henvendelsen din:

 

Bekymringsfulle forhold som bør meldes til oss

Har du oppdaget forhold som kan ha betydning for brannsikkerheten? Ulike forhold som bør meldes inn, kan være:

For at vi skal kunne følge opp bekymringsmeldingen på en god måte bør den inneholde:

  • Adresse og leilighetsnummer
  • Navn på beboer (hvis det gjelder enkeltperson)
  • En beskrivelse av forholdene
  • Bilder kan være et nyttig tillegg

Risikofaktorer hos sårbare personer

Vi vet at visse risikofaktorer øker sannsynligheten for at en brann oppstår eller har verst mulige utfall. Det kan være vanskelig å vite om hva man bør melde fra om. Eksempler på faktorer man bør se på hos sårbare personer:

  • Røyker personen?
  • Har personen fungerende røykvarslere og kan vedkommende høre røykvarsler i stue og på soverom?
  • Kan personen rømme ved egen hjelp/ forstår de hva de skal gjøre?
  • Er det frie rømningsveier der personen bor?

Send inn bekymringsmeldingen her

Bekymringsmeldinger sendes via Branntips.no. Branntips.no er en nasjonal nettside der du kan melde fra til brannvesenet om bekymringsfulle forhold.

Meld inn din bekymring HER (ekstern lenke)