Oppdatering av kontaktpersoner ved alarmabonnement

Vi ønsker å ha oppdaterte lister over navn og telefonnumre på kontaktpersoner i bygg med alarmtilknytning til Øst 110-sentral. Er det forandringer vedrørende et abonnement, ber vi deg vennligst å fylle ut abonnementsopplysningene slik at vi kan ajourføre 110-sentralens database. 

Skjema for

Skjema for oppdatering av kontaktpersoner ved alarmabonnement

Personvern

For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.

Abonnent /firmanavn

Objektnavn:

Alarmnummer/GSM-nummer:

Gateadresse til objekt

Kommune som objektet ligger i

Kontaktperson/ansvarshavende/brannvernansvarlig:

Kontaktperson 1 ved utløst alarm i prioritert rekkefølge:

Kontaktperson 2 ved utløst alarm i prioritert rekkefølge:

Kontaktperson 3 ved utløst alarm i prioritert rekkefølge:

Tillegg/andre endringer/kommentarer:

E-postadresse til innsender