Overnatting i bygg som ikke er overnattingssted

Skjema for

Meldeskjema om overnatting

Ved overnatting i bygninger som i utgangspunktet ikke er et overnattingssted, for eksempel kirker, idrettshaller, skoler, barnehager, må det meldes fra til brannvesenet senest dagen før. Gjelder for kommunene på Nedre Romerike.

Personvern

Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her. Opplysningene vil også bli delt med Øst 110-sentral. Kontakt dem for opplysninger om deres personvern: Øst 110-sentral. Ønsker du ikke å bruke skjemaet, kan du ringe til Øst 110-sentral.

Kommune hvor overnattingen foregår:

Gateadresse og postnummer til overnattingssted:

Det skal overnattes fra dato:

Antall netter som det skal overnattes:

Antall personer som skal overnatte

Ansvarlig person fra arrangør:

Objektets ansvarlige:

Annen kontakt

Vilkår

Ved overnatting i bygninger som ikke er faste overnattingssteder, forutsetter brannvesenet at man følger disse vilkårene:
• Melding om overnatting skal sendes til brannvesenet senest 48 timer før det skal finne sted. Dette elektroniske meldeskjemaet skal benyttes.
• Bygning hvor overnatting finner sted, skal være utstyrt med automatisk brannalarmanlegg.
• Eier av bygget skal gi tillatelse til at overnatting kan skje.
• Ved overnatting skal primært 1. etasje benyttes. Skal øvrige etasjer benyttes må dette vurderes særskilt.
• Det skal være en ansvarlig for overnattingen. Ansvarlig skal være til stede under overnattingen.
• Eier av bygget skal orientere den ansvarlige om alle nødvendige branntekniske forhold (for eksempel rømningsveier, brannalarm, slokkeutstyr, branndører).
• Det skal foreligge en risikovurdering for overnattingen (Rømningsveier, persontall og brannforebyggende tiltak skal være del av vurderingen).
• Det skal foreligge en evakueringsinstruks for overnattingen (skal beskrive hvordan evakuering skal foregå, og hvem som har ansvar).
• Det skal til enhver tid være minst 2 våkne vakter. Når det er flere enn 100 personer som overnatter skal antallet vakter økes med 1 pr. 50 stk. Alle vakter skal ha tilgang på telefon.
• Rømningsveiene skal være lett tilgjengelige, og fri for hindringer. Dører i rømningsvei skal ikke behøve nøkkel for å kunne åpnes.
• Røyking og bruk av bar ild, slik som stearinlys og primus, er ikke tillatt i bygningen mens overnatting foregår.
• Alle som skal delta på overnatting i bygget skal gjøres kjent med sikkerhetsregler og evakueringsinstruksen.
Klage
Disse vilkårene kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Eventuell klage sendes post@nrbr.no.
Ja, jeg er kjent med og aksepterer disse vilkårene for tidvis overnatting i bygninger.

Andre opplysninger

E-post

Du vil motta en kopi av dette meldeskjemaet på denne e-postadressen.