Overnatting i bygg som ikke er overnattingssted

Skjema for

Meldeskjema om overnatting

Ved overnatting i bygninger som i utgangspunktet ikke er et overnattingssted, for eksempel kirker, idrettshaller, skoler, barnehager, må det meldes fra til brannvesenet senest to arbeidsdager (mandag-fredag) før overnattingen skal finne sted.

. Gjelder for kommunene på Nedre Romerike.

Personvern

Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her. Opplysningene vil også bli delt med Øst 110-sentral. Kontakt dem for opplysninger om deres personvern: Øst 110-sentral. Ønsker du ikke å bruke skjemaet, kan du ringe til Øst 110-sentral.

Kommune hvor overnattingen foregår:

Gateadresse og postnummer til overnattingssted:

Det skal overnattes fra dato:

Antall netter som det skal overnattes:

Antall personer som skal overnatte

Ansvarlig person fra arrangør:

Objektets ansvarlige:

Annen kontakt

Vilkår

Ved overnatting i bygninger som ikke er faste overnattingssteder, forutsetter brannvesenet at man følger disse vilkårene:
• Melding om overnatting skal sendes til brannvesenet senest to arbeidsdager (mandag-fredag) før overnattingen skal finne sted. Dette elektroniske meldeskjemaet skal benyttes.
• Bygning hvor overnatting finner sted, skal være utstyrt med automatisk brannalarmanlegg.
• Eier av bygget skal gi tillatelse til at overnatting kan skje.
• Ved overnatting skal primært 1. etasje benyttes. Skal øvrige etasjer benyttes må dette vurderes særskilt.
• Det skal være en ansvarlig for overnattingen. Ansvarlig skal være til stede under overnattingen.
• Eier av bygget skal orientere den ansvarlige om alle nødvendige branntekniske forhold (for eksempel rømningsveier, brannalarm, slokkeutstyr, branndører).
• Det skal foreligge en risikovurdering for overnattingen (Rømningsveier, persontall og brannforebyggende tiltak skal være del av vurderingen).
• Det skal foreligge en evakueringsinstruks for overnattingen (skal beskrive hvordan evakuering skal foregå, og hvem som har ansvar).
• Det skal til enhver tid være minst 2 våkne vakter. Når det er flere enn 100 personer som overnatter skal antallet vakter økes med 1 pr. 50 stk. Alle vakter skal ha tilgang på telefon.
• Rømningsveiene skal være lett tilgjengelige, og fri for hindringer. Dører i rømningsvei skal ikke behøve nøkkel for å kunne åpnes.
• Røyking og bruk av bar ild, slik som stearinlys og primus, er ikke tillatt i bygningen mens overnatting foregår.
• Alle som skal delta på overnatting i bygget skal gjøres kjent med sikkerhetsregler og evakueringsinstruksen.
Klage
Disse vilkårene kan påklages, jf. forvaltningsloven § 28 andre ledd. Eventuell klage sendes post@nrbr.no.
Ja, jeg er kjent med og aksepterer disse vilkårene for tidvis overnatting i bygninger.

Andre opplysninger

E-post

Du vil motta en kopi av dette meldeskjemaet på denne e-postadressen.