Viktig at brannvesenet får uttale seg tidlig om tilrettelegging når nye boligområder planlegges

Vil du bo i en leilighet hvor brannvesenet ikke kan gjøre en optimal redningsinnsats fordi styret har satt ut lekeapparater på plassen til brannbilene? Eller i en blokk hvor brannvesenet ikke finner brannhydranten hvis det skulle begynne å brenne? Eller hva med å flytte inn i leiligheten før kvartalet er ferdig, og utbygger plutselig stenger av brannvesenets oppstillingsplasser og bruker dem til lager for byggematerialer, slik at brannvesenets stigebil ikke får plass hvis det brenner hos deg? 

Dette er problemstillinger som vi i brannvesenet møter til stadighet og som vi jobber iherdig for å unngå.

Denne saker er skrevet i november 2021.

NRBR opplever noen ganger at det kan synes som en kamp mellom brannvesen og utbyggere: Sikkerhet koster penger. Andre ganger kan det være rett og slett mangel på kunnskap eller oppstykking av ansvar som er årsaken til at uønsket forhold oppstår. Da kan vi oppdage at et boligområde er utført annerledes enn slik det opprinnelig ble presentert for oss, og på en måte som gjør en potensiell rednings- og slokkeinnsats vanskelig. Det hender også at vi får presentert midlertidige løsninger som tilsynelatende ser bra ut, men for utbyggerne er ikke løsningene forenlige med den viderefremdriften i byggeprosessen og så fort vi snur ryggen til, ødelegges løsningene slik at vi ikke kommer frem til bygget hvor det bor mennesker.

Brannhydranten står inni en busk og er derfor usynlig for brannvesenet.
Brannhydranten står inni en busk og er derfor usynlig for brannvesenet.

 

Noen historier fra virkeligheten:

  • Vi hadde hatt møter med utbygger for å sikre at vi hadde angrepsvei ned til en parkeringskjeller i et borettslag. Da vi befarte bygget etter at det var tatt i bruk, var den utvendige trappa ned til kjelleren blitt til en leider ned i en sjakt og med en luke i veggen. Her hadde ikke våre brannmannskaper kommet seg inn. Utbygger måtte løse dette med å bygge om slik det opprinnelig var planlagt.
  • Beboerne hadde flyttet inn i blokka mens nabobygget var under oppføring. Vi hadde hatt tett dialog med utbygger slik at våre brannbiler skulle kunne komme frem i tilfelle brann. Ved en befaring oppdaget vi at brannhydranten og oppstillingsplassen vår som var en av forutsetningene for at beboerne kunne flytte inn i den første blokka hadde havnet bak byggegjerder. Også denne utbyggeren måtte finne frem til de opprinnelige planene
  • På en befaring i et nytt borettslag var oppstillingsplassen for vårt høydemateriell og kjøreveien dit, blitt til en plen som ikke ble måkt om vinteren. Igjen måtte utbygger ta kostandene med å gå tilbake til opprinnelig plan
  • Tilfeldigvis kom vi over et sameie som hadde vært i drift i flere år, hvor arealene som var satt av til oppstilling til brannbilene var blokkert av benker og blomsterkasser. Styret var altså ikke klar over sitt ansvar

Et eksempel fra Nedre Romerike hvor store containere er plassert under skiltet "Oppstillingsplass for brannbil".

Et eksempel fra Nedre Romerike hvor store containere er plassert under skiltet "Oppstillingsplass for brannbil".

Brannvesenets retningslinjer

Sikkerheten for deg som bor i en av de nybygde leilighetene på Nedre Romerike er avhengig av mange ting, blant annet det som står i våre retningslinjer om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper. Disse retningslinjene beskriver for eksempel angrepsveiens minste kjørebredde, maksimal stigning, minste frie kjørehøyde, svingradius og akseltrykk. Våre kjøretøy er store, brede, høye og tunge og vil naturligvis ikke komme frem hvis veien frem til bygget er for smal eller overbygget. Ved en eventuell brann og evakuering må kjøretøyene ha en egnet plass som vi kan arbeide fra. Denne plassen må både være stor nok, tåle tyngden og ikke fylles opp med biler, containere og den slags. Du kan lese retningslinjene våre her (pdf) - de ble oppdatert i februar 2023

Viktig med tidlig uttalelse

Det er viktig at brannvesenet får uttale seg tidlig om tilrettelegging når nye boligområder planlegges og skal bygges ut. Da kan vi unngå å sette innbyggerne våre i fare ved at de flytter inn i boliger hvor det er vanskelig å gjennomføre en tilstrekkelig rednings- og slokkeinnsats, eller at utbyggere eller boligeierne blir påført ekstra kostnader ved at de må ordne med tilretteleggingen i ettertid. Men det er også viktig at vi følger opp byggesakene og har jevnlige befaringer slik at vi er sikre på at det som i utgangspunktet er planlagt, også blir gjennomført og opprettholdt.

Eksempel fra Nedre Romerike: Brannhydranten er utilgjengelig, angrepsveien for brannbilen er brukt til oppbevaring av byggematerialer og det er et byggegjerde mellom hydrant og angrepsvei.
Eksempel fra Nedre Romerike: Brannhydranten er utilgjengelig, angrepsveien for brannbilen er brukt til oppbevaring av byggematerialer og det er et byggegjerde mellom hydrant og angrepsvei.

 

Krav i byggteknisk forskrift

I NRBR har vi egne dedikerte ansatte som jobber med slike saker. Men det er byggteknisk forskrift som stiller krav om at prosjekterende i byggesaker må innhente informasjon fra brannvesenet om kriterier for tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper. I tillegg krever bygningsmyndighetene i våre eierkommuner at utbyggerne henter inn en slik uttalelse fra brannvesenet, før tillatelser gis.

 

Brannvesenets angrepsvei er stengt av granittblokker.
Lillestrøm sentrum: Brannvesenets angrepsvei er stengt av granittblokker.