Elbiler

Det blir stadig flere elbiler i landet. Brannvesenet får mange henvendelser fra private, utbyggere og borettslag/sameier om lover og regler rundt lading av elbiler.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i mars 2017 laget en veileder som heter "Elbil - lading og sikkerhet" (lenke til ekstern side).

Veilederen tar for seg følgende emner:

  • Etablering av ladepunkter
  • Bruk av eksisterende kontakter
  • Skjøteledninger skal ikke benyttes
  • Krav til periodisk sjekk av ladesystem i borettslag/sameier
  • Teknisk informasjon om etablering av ladepunkter og fordeling av kostnader
  • Elbiler, lading og brannfare
  • Krav til brannsikring i bygning