Ildspåsettelse og feil plassering av container

Brann i avfallscontainere er et stort problem. NRBR oppfordrer alle bygningseiere som har eller skal bruke slike containere, til å sjekke plasseringen.

Avfallscontainere inneholder mye brennbart materiale. En engangsgrill eller en sigarettsneip kan starte stor brann. Men containere er også svært fristende å tenne på for pyromaner eller for personer ute etter å drive hærverk.

Alle typer bygninger er utsatt for påsatt brann, enten det er kommunale bygninger, næringsliv eller boliger. Mange påsatte branner kan unngås ved hjelp av enkle forebyggende tiltak. Et stort antall påsatte branner starter i søppelcontainere, og mye ville vært gjort om disse ble plassert i trygg avstand fra vinduer, takhimlinger og brennbare bygningsfasader.

  • Plasser søppelkasser og containere minst åtte meter fra bygningsfasader, og påse at de ikke står i nærheten av vinduer.
  • Søppelcontainere som er sikret med lokk og lås bidrar til at uvedkommende ikke får tilgang.
  • Ikke la søppel og annet brennbart materiale ligge inntil bygningsfasade, under balkong, i åpne gårdsrom, portrom og trappeoppganger.

Les flere råd mot påsatt brann på hjemmesiden til Norsk Brannvernforening (lenke til ekstern side)