Ildspåsettelse og feil plassering av container

Brann i avfallscontainere er et stort problem. NRBR oppfordrer alle bygningseiere som har eller skal bruke slike containere, til å sjekke plasseringen.

Avfallscontainere inneholder mye brennbart materiale. En engangsgrill eller en sigarettsneip kan starte stor brann. Men containere er også svært fristende å tenne på for pyromaner eller for personer ute etter å drive hærverk. I følge Norsk brannvernforening har det i løpet av fem år vært mer enn 1200 påsatte branner i Norge. Minst 26 mennesker mistet livet i disse brannene, og verdier for 700 millioner kroner gikk tapt. Brannstatistikken viser at alle typer bygninger er utsatte for påsatt brann, enten det er kommunale bygninger, næringsliv eller boliger. Mange påsatte branner kan unngås ved hjelp av enkle forebyggende tiltak. Et stort antall påsatte branner starter i søppelcontainere, og mye ville vært gjort om disse ble plassert i trygg avstand fra vinduer, takhimlinger og brennbare bygningsfasader.

Les Norsk brannvernforenings brosjyre om påsatt brann her.

Rull til toppen