Forslag til tiltak for skoler med mange utløste brannalarmer

Utløste brannalarmer på skoler har vært et stort problem for oss i brannvesenet på Nedre Romerike i det siste. I løpet av 2022 og frem til midten av januar 2023 har vi måttet rykke ut til 275 slike alarmer.

Denne saken er skrevet i januar 2023 og kan bli oppdatert.

Mange skoler har ingen slike alarmer, mens enkelte har svært mange. Listen toppes av en skole med hele 28 utløste alarmer. Brannvesenet opplever opp til fem hendelser om dagen på skoler i vårt distrikt. Håndmeldere, e-sigaretter, fyrverkeri og rene branntilløp er de største årsakene til alarmer. Alarmene går nesten utelukkende på dagtid utenfor helger, noe som tilsier at elevenes oppførsel er den utløsende årsaken.

Belastning på beredskapen

Det er en fortvilet situasjon for skolene som blir fakturert for utrykningene og for elevene som mister verdifull undervisningstid. Vi i brannvesenet vet at unødige utrykninger er en belastning på beredskapen i våre kommuner. Når vaktlaget er bundet opp på en unødig utkallelse, er de ikke tilgjengelige for ekte oppdrag. Vi må da sette inn ressurser fra andre områder som er lengre unna den ekte hendelsen. I verste fall kan en unødig utrykning bety at vi kommer for sent til en brann, kanskje en brann i en bolig eller på et sykehjem. Videre vil stadige unødige alarmer som går av i samme bygg svekke publikums respekt for brannalarmen. I tillegg er utrykningskjøring i seg selv en risiko, med store kjøretøy, høy fart og smale veier i boligstrøk.

Forslag til tiltak 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen har blitt kontaktet av flere skoler som ønsker våre råd for å få ned de mange unødige alarmene. Vi kommer her med en punktliste over ulike tiltak som utsatte skoler kan vurdere å gjennomføre. Listen er i januar 2023 sendt til alle våre eierkommuner for distribusjon til skolene.

Hva kan skolene / eier gjøre?

• Vurdere om det er mulig å forsinke utløst brannalarm slik at ansvarlige kan bekrefte / avkrefte om brannalarmen er reell eller ikke. Dette tiltaket vil kreve vurdering av ekstern ekspertise (brannrådgivere). Forsinket alarm vil gi skolen mulighet til å sjekke om alarmen er falsk eller reell, før brannvesenet rykker ut.
• Økt vakthold der det finnes håndmeldere. Skolen kan selv sørge for økt vakthold på utsatte håndmeldere i perioder som de typisk blir utløst.
• Informasjon til foresatte. Skolen kan sette søkelys på hvor alvorlig det er med falske brannalarmer. I verste fall kan mennesker miste livet på grunn av at brannvesenet rykker ut til falsk alarm.
• Rette søkelyset mot de skyldige. Skolen kan sørge for at de økonomiske konsekvensene treffer riktige personer, og at de skyldige faktureres i sin helhet for sine ugjerninger. Eventuelt politianmelde.
• Alarmerte lokk over håndmeldere, åpning av lokket utløser et høyt lydsignal
• Informasjonsmøter: Spørre om innsatsledere fra brannvesen og politi kan avholde informasjonsmøter på skolene.