Brann i nabolaget

Dette gjør du hvis det brenner i nærheten av der du bor eller jobber, og det er stor røykutvikling.

Ved branner med stor røykutvikling, er det mange som lurer på hvordan de bør forholde seg til røykspredningen. Brannvesenet anbefaler at alle i nærheten av en brann holder seg innendørs, og at de stenger dører og vinduer.

Hold deg oppdatert på brannen

Ledere i fra nødetatene vil til en hver tid vurdere brannens omfang og risiko. Både Øst 110-sentral og politiets operasjonssentral på Romerike har egen twitterkonto hvor de legger ut informasjon om pågående branner. Du finner twittermeldingene fra Øst 110-sentral på forsiden av disse hjemmesidene. Lokalpressens nettutgaver vil også være et godt sted å søke informasjon.

Politiet igangsetter evakuering

Dersom det vil være behov for å evakuere deler av et nabolag på grunn av brann og røyk, vil politiet ta denne avgjørelsen. Det vil være politiet som styrer evakueringen og sørger for at alle berørte får beskjed. Dersom man på grunn av røyk og lukt begynner å føle seg dårlig, bør man vurdere å fjerne seg i fra området selv om politiet ikke har gitt ordre om evakuering