Etanolfyrte dekorasjonspeiser

Det har vært flere alvorlige hendelser med bioetanol. Mange har peiser eller andre pyntegjenstander med dette produktet hjemme.

Særlig har det vært ulykker i forbindelse med etterfylling av bioetanol fordi bioetanol brenner med en svak, blå flamme som kan være vanskelig å oppdage.

Du må være helt sikker på at flammen er slukket før du fyller på biotenanol!

Produktet går under forskjellige navn, slik som:

 • Etanolpeis
 • Designildsted
 • Dekorasjonspeis
 • Biopeis
 • Peis uten pipe
 • Bioetanolpeis
 • Pyntepeis

Høsten 2010 ble to av tre bioetanolpeiser trukket fra markedet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Har du kjøpt bioetanolpeis før den tid eller kjøpt i utlandet eller via internett, bør du sjekke at de følger regler for det norske markedet.

Risiko ved bioetanolpeis

Det er mange ulike typer produkter på markedet og noen har helt åpenbare risikomomenter f.eks ved at de kan rulles rundt i rommet i påtent tilstand eller flyttes ved å bære i et håndtak. Videre kan det være vanskelig for forbrukeren at hver produsent krever sitt spesifikke brensel.

Etterfylling

DSB minner derfor om at bioetanolpeiser IKKE skal etterfylles før ilden er slukket og brennkammeret er kaldt. I motsatt tilfelle utsetter man både seg selv og omgivelsene for stor fare.

Bruker- og installasjonsmanualer skal inneholde på norsk:

 • Veggtype
 • Minste avstand til brennbart materiale
 • Monteringsanvisning
 • Type ventilasjon i rommet hvor peisen skal monteres
 • Minste romstørrelse og volum
 • Brensel (type og påfyllingsinstrukser)
 • Instrukser om hvordan peisen tennes og slokkes.
 • Vedlikeholdsinstruks