Hvor mye propan, bensin, lampeolje og rødsprit kan du ha hjemme?

Myndighetene ønsker at publikum tenker egenberedskap. Blant annet ønsker de at vi skal ha en plan for hvordan vi skal holde varmen i boligen og lage mat dersom strømmen skulle bli borte i flere dager.

Forsvarlig oppbevaring

Bensin, rødsprit, lynol o.l. er væsker som karakteriseres som svært brannfarlige. Det skal ofte ikke mer enn en gnist til før de tar fyr. Det er derfor viktig at oppbevaring av brannfarlig vare skjer forsvarlig, og på en slik måte at det ikke oppstår fare for brann eller eksplosjon.
Det er viktig at beholdere er tette og tydelig merket. Oppbevaring bør skje i rom med god utlufting. Brannfarlig vare må ikke oppbevares i rom, eller på sted som benyttes som rømningsvei under brann slik som korridorer, trapper eller portrom. Brannfarlig gass skal ikke oppbevares på loft eller kjeller.

Hjemmeberedskapslager

Myndighetene mener vi bør ha et lager av hjemme av for eksempel gass (propan), rødsprit og drivstoff (bensin og diesel). Alt dette går under betegnelsen «farlig stoff».

Mange privatpersoner, boligsameier og borettslag har lurt på hvordan lagring av dette skal gjøres sikkert og lovlig. Det er jo ikke alle av oss som bor slik at man har en bod eller liknende hvor vi kan oppbevare farlige stoffer forsvarlig. Særlig vil det gjelde de som bor i leilighet.

Det er viktig å presisere at hvis du IKKE har tilgang på egnet sted å oppbevare den brannfarlige gassen eller væsken, kan du ikke ha slike stoffer i reserve.

 

Dette er regelverket for alt farlig stoff:

Det er hovedsakelig forskrift om håndtering av farlig stoff som bestemmer hvor mye vi kan oppbevare hjemme og hvordan det skal lagres. Her er det som gjelder: Du har ikke lov til å oppbevare brannfarlig gass (propan) i kjeller eller rom under terreng, eller på loft. Gassbeholdere skal oppbevares stående, luftig og sikres mot å velte Du kan maksimalt oppbevare 55 liter (to beholdere med hver 11 kg) propan og 10 liter brannfarlig væske (som bensin og rødsprit) inne i boenheten. Har du utvendig bod eller lignende kan du oppbevare 90 liter propan og 50 liter bensin/rødsprit. MEN: Bor du i sameie eller borettslag, kan styret lage egne vedtekter som ikke tillater oppbevaring av farlig stoff, hvis de vurderer risikoen for uhell og ulykker for høy. I enkelte tilfeller kan også Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og kommunen fastsette nærmere begrensninger eller forbud mot oppbevaring av farlig stoff. Lampeolje er ikke klassifisert som brannfarlig væske og det er ikke angitt noen maksimal tillatt oppbevaring i boenheter eller kjeller/garasjeanlegg for dette.

Vær klar over at forskrift om håndtering av farlig stoff krever at alle som håndterer farlig stoff har plikt til å være aktsom og «opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges».

 

Transport og lagring av bensin og diesel 

Her er det to ting du må huske på: For det første at hvis du IKKE har tilgang på egnet sted å oppbevare bensin hjemme, kan du ikke ha dette i reserve hjemme. For det andre: Du må bruke godkjente bensinkanner for transport og oppbevaring av drivstoff.

Transport av bensin for privatpersoner

Som privatperson kan du frakte inntil 240 liter drivstoff per bil av gangen. Det er bare lov å bruke kanner og beholdere av god kvalitet, som for eksempel en jerrykanne. Den enkelte beholderen skal ikke romme mer enn 60 liter. Kanner av plast skal være testet for oppbevaring av bensin. De fleste plastreservekanner du får kjøpt har merking som viser at de oppfyller disse kravene. Dette betyr at brusflasker og kanner til vindusspylevæske (mest sannsynlig) ikke kan brukes.

 

Lagring av bensin for privatpersoner

Du kan lagre inntil 10 liter bensin innendørs hjemme. Hvis du har en utvendig bod eller garasje kan du i tillegg lagre inntil 50 liter bensin her. Men det er ikke alle av oss som bor slik at man har en utvendig bod eller garasje, og særlig vil det gjelde vi som bor i leilighet. Det er viktig å presisere at hvis du IKKE har tilgang på egnet sted å oppbevare bensin kan du ikke ha dette i reserve.

I tillegg til hvor du oppbevarer bensinen, krever loven at oppbevaring av bensin at du er aktsom og forebygger brann og annen ulykke. Du må aldri bruke ild der du oppbevarer eller håndterer bensin. Sørg også for at det er ryddig og ikke lagres brennbare materialer som papp eller papir der du oppbevarer bensinen.

 

Diesel

Bensin regnes for å være ekstremt brannfarlig og er underlagt strenge restriksjoner. Diesel er ikke like brannfarlig som bensin, men du bør allikevel forebygge brann også når du lagrer diesel. Les mer om lagring av diesel (OBS lenke til ekstern side).

 

Les mer om frakt og oppbevaring av bensin for privatpersoner (OBS lenke til ekstern side).

Les mer om oppbevaring av farlig stoff hjemme (OBS lenke til ekstern side).

Dette mener myndighetene du bør ha hjemme som egenberedskap (OBS lenke til ekstern side).