Komfyrvakt redder liv!

Komfyrvakt kan redde hjemmet ditt fra å gå opp i røyk. Her finner du all informasjonen du trenger.

Hva er en komfyrvakt?

En komfyrvakt består av to deler: en del som overvåker platetoppen for overoppheting, og en del som ligger skjult bak komfyren eller er plassert i sikringsskapet. Dersom overvåkingsdelen oppdager brannfare på platetoppen, gir komfyrvakten et varsel. Hvis ingen reagerer på alarmen, slås strømmen til komfyren av.

Virker det?

Når du monterer en godkjent komfyrvakt og den brukes på riktig måte, reduserer du risikoen for brann betraktelig.

Hvor får vi kjøpt komfyrvakt?

Komfyrvakter får du kjøpt i de fleste elektronikkbutikkene, i en rekke kjøkkenbutikker og nettbutikker, for eksempel hos komfyrvaktleve­randørenes og forsikringsselskapenes nettbutikker.

Komfyrvakt for fast montering, som er krav ved nyinstallasjoner og oppussing av kjøkken dersom det legges opp ny kurs til platetopp/komfyr, skal monteres av elektroinstallatør.

Hva koster en komfyrvakt?

Komfyrvakter finnes i flere prisklasser, fra cirka 3500 kroner og oppover.

Hvilken type komfyrvakt skal vi kjøpe?

Det finnes mange typer komfyrvakter på markedet og kvaliteten på eldre utgaver har variert mye. Den nye europeiske standarden, EN 50615, skal sikre at komfyrvakter reagerer på brannfarlige situasjoner, samtidig som de ikke gir falske alarmer og unødige strøm-utkoblinger. Skal du kjøpe en ny komfyrvakt er det viktig at den oppfyller standarden, og aller helst er FG-godkjent. På sikkerhverdag.no kan du finne en lenke til en liste over FG-godkjente komfyrvakter.

Kan komfyrvakten monteres av boligeier?

Komfyrvakt med plugg og kontakt (såkalt rehab-variant) kan monteres av hvem som helst, men det anbefales å benytte en fagmann. Komfyrvakt for fast montering skal monteres av elektroinstallatør.

Får man rabatt på forsikringen?

Noen forsikringsselskap gir rabatt i forsikringspremien når du installerer en godkjent komfyrvakt. Sjekk med forsikringsselskapet ditt hvilken ordning de har.

Finnes komfyrer med innebygd vakt?

Noen komfyrprodusenter oppgir at det finnes innebygget komfyrvakt i komfyren.

Jeg har induksjonstopp, der varmen automatisk skrus av når kjelen tas vekk. Trenger jeg likevel komfyrvakt?

Induksjonstopper er tryggere enn tradisjonelle komfyrer. Men fordi branner ofte oppstår i en kjele som blir stående for lenge på platen, kan det oppstå branner selv med en induksjonstopp. Krav om komfyrvakt gjelder uavhengig av type platetopp.

Jeg har stekeovnen et annet sted enn platetoppen. Hva gjelder for meg?

Komfyrvakten overvåker varmeutviklingen på platetoppen, og må monteres over denne. Stekeovnsbranner gir vanligvis ikke like alvor­lige branner som platetopp, selv om mat som glemmes i stekeovnen kan forårsake giftig gass.

Hvem er utsatt for komfyrbrann?

De fleste komfyrbranner skjer på dagtid og rammer ofte eldre mennesker, men flest omkommer i branner om natten. Da er det ofte unge mennesker i alkoholpåvirket tilstand som rammes. Berusede personer har svekket dømmekraft og oppmerksomhet, og kan fort sovne fra komfyren. Så godt som alle komfyrbranner skyldes tørrkoking og ikke tekniske feil ved produktet.

Hvem har rett til å låne komfyrvakt fra Hjelpemiddelsentralen?

Det er ergoterapitjenesten i kommunen som vurderer den enkelte brukers behov for komfyrvakt, og eventuelt søker Hjelpemiddel-sentralen. Det er i utgangspunktet kognitiv svikt (som for eksempel glemsomhet) som gir rett til utlån av komfyrvakt, men det kan også være ulike kombinasjoner av funksjonsnedsettelser. Dersom du tror du eller noen du kjenner kan få låne en komfyrvakt gjennom Hjelpemiddelsentralen, kontakt ergoterapitjenesten i din kommune. Husk å be om en komfyrvakt som oppfyller standarden.

 Jeg har gasskomfyr, er det fortsatt krav om komfyrvakt?

Gasskomfyrer i dag har krav om flammevakt, som gjør at gassen stenger om flammen slokker. Det er ikke krav til komfyrvakt på samme måte som på elektriske komfyrer. Jeg har hørt eller opplevd at komfyren slår seg av, selv om det ikke er noen fare.

Finnes det mer pålitelige komfyrvakter?

Tidligere har det ikke vært noen tekniske krav til komfyrvakter. Derfor har de vært av varierende kvalitet. Standarden EN 50615 sikrer at komfyrvakten ikke gir feilalarm, samtidig som den reagerer når det oppstår brannfare på platetoppen.

Hva anbefaler myndighetene?

Myndighetene anbefaler at alle anskaffer komfyrvakter som oppfyller den nye standarden.

Hva sier regelverket?

Alle boligeiere plikter å følge forskrift om elektriske lavspennings-anlegg. Denne viser til installasjonsstandarden NEK 400, og fra 2010 har det vært krav i denne til å installere fastmontert komfyrvakt i alle nye elektriske installasjoner. Ved oppussing gjelder kravet om komfyrvakt dersom det trekkes en ny elektrisk kurs til kjøkkenet. De samme reglene gjelder for fritidsboliger. Fra 2014 er det krav om at komfyrvakter skal oppfylle komfyrvaktstandarden EN 50615.

Hvorfor FG-godkjenning?

Fordi EN 50615 åpner for ulike nivåer, grader og klassifikasjoner som komfyrvakten kan testes etter, har FG gjort valg som ivaretar viktige egenskaper for din bolig. Det stilles ingen offentlige krav til hvem som skal verifisere at komfyrvakten faktisk oppfyller EN 50615. Dette betyr at hvem som helst kan erklære at de oppfyller kravene. På lik linje med andre sikkerhetsprodukter stiller FG krav til at en uavhengig part gjennomgår testdokumentasjonen, som sikrer at enheten har bestått de påkrevde tester. Godkjente komfyrvakter FG-godkjente komfyrvakter finner du her: www.fgsikring.no/brann/komfyrvakt/fgBe om dokumentasjon fra din leverandør på at komfyrvakten er godkjent for bruk i Norge. Det finnes komfyrvakter som varsler, men ikke kobler ut. Disse produktene er ikke godkjent.

Hvor kan jeg finne mer informasjon?

Gå til www.sikkerhverdag.no for å lese mer om komfyrvakter.