Tilgjengelighet for utrykningskjøretøy på veier

Brannvesenet får mange henvendelser om parkerte biler eller snø som publikum mener er til hindrer for utrykningskjøretøy.

Brannvesenet får mange henvendelser om tilgjengeligheten for utrykningskjøretøy – det være seg parkerte biler eller snø. Det er den som eier veien - det kan være kommunen, fylkeskommunen, borettslag eller sameie - som er ansvarlig for parkering, brøyting og bortkjøring av snø. Det kan være et problem for brannvesenet å komme frem enkelte steder og vi ber selvsagt om at de som er ansvarlige for veien tar grep før en eventuell utrykning. Brannvesenet kan begjære borttauing av kjøretøyer hvis de står i veien i en utrykningssituasjon. Dette vil selvsagt forsinke utrykningen.

Det står i NRBRs retningslinjer at veien skal ha en fri bredde på 3,5 meter for at våre utrykningskjøretøyer skal komme fram. De som har ansvaret for veien må altså sørge for tilstrekkelig adkomst for oss