Trygg studenthybel

Studenter som har flyttet hjemmefra og som bor i egen bolig for første gang har sjelden tidligere pleid å tenke på egen brannsikkerhet. De er vant til at foreldrene tar hånd om det meste med hjemmet, og er ukjent med eget ansvarsområde. Detter er hva de må se etter og passe på.

Hva er en trygg studentbolig?

De fleste studenter leier bolig, enten alene eller sammen med andre. Vi oppfordrer da studentene til å passe på fire ting:

  • Hybelen eller leiligheten skal være godkjent for utleie.
  • Det skal være minst en fungerende røykvarsler i hver etasje der man bor. De som bor der må lage seg en rutine slik at røykvarslerne blir sjekket jevnlig.
  • Alle i boligen må gjøre seg kjent med rømningsveiene og hva man skal gjøre hvis det er umulig å rømme igjennom inngangsdøren.
  • Alle i boligen må vite hvor i boligen det finnes godkjent slokkeutstyr.

Hvem har ansvaret for brannsikkerheten?

En student som aldri har bodd hjemmefra før og er vant til at foreldrene tar hånd om det meste med boligen, er gjerne ukjent med egne ansvarsområder. Men slik er det:

  • Det er eieren av boligen som har ansvaret for å anskaffe og montere forskriftsmessig brannvarslingsutstyr og forskriftsmessig slokkemiddel.
  • Det er brukeren av boligen som har ansvaret for vedlikeholdet, for eksempel teste røykvarsleren, skifte batteri jevnlig og sjekke at slokkemiddel fungerer. En leieboer som ikke har røykvarsler og slokkemiddel hjemme, bør umiddelbart ta dette opp med eieren av boligen. Det er eiers ansvar at dette er i orden før utleie kan skje.