Barn mest utsatt for brannskader

Barn får alvorlige brannskader hjemme, på skole, leirskole og i barnehage. Skåldeskader med varmt vann eller varm drikke er en gjenganger.

Mange som pådrar seg en brannskade, har selv forårsaket den. Det er også mange småbarnsforeldre som ved sin uaktsomhet bidrar til at barna blir brannskadd. Her er skåldeskader en gjenganger. Men langt de fleste brannskader kan unngås. Her er hvordan du kan unngå at barn rundt deg får brannskader:

10 praktiske tips for å unngå de vanligste brannskadene:

 • Ikke la små barn oppholde seg ved en komfyr som er i bruk.
 • La kjelehåndtak peke innover.
 • Monter barnesikring på stikkontakter.
 • Pass på å avgrense barns tilgang til peis og andre ting med varme overflater.
 • Ikke ha duker på bordet som barn lett kan dra i. Tenk på plassering av stearinlys og varme drikker i forhold til barns rekkevidde.
 • Vær bevisst på hvor og hvordan du løfter og bærer te/kaffe og varme gryter. Ikke gjør dette direkte over eller i nærhet av barn. Vær ekstra oppmerksom ved amming.
 • Pass på at barn ikke kan tappe brennhett vann fra krana. Juster gjerne ned temperaturen på vannet fra berederen.
 • Oppbevar fyrtøy på en trygg måte.
 • Bensin må aldri brukes som tennvæske.
 • Etterfyll ikke rødsprit på et apparat som akkurat har vært i bruk.

På filmen forteller brannkonstabel og brannskadde Kenneth om at det vanligste er å brenne seg på vann. Brenner du deg hjemme, kan du løpe i dusjen eller holde området under vann i en vask. Du må kjøle lenge. Samtidig må noen ringe 113 hvis man har mistanke om at det er en alvorlig brannskade. Brannskader synes ofte ikke med en gang - selv ikke de alvorlige. Er man ute og får brannskade, kan du bruke en sølepytt, et vann, snø eller våt mose.

Behandling

Nyttige råd til behandling av brannskade:

 • Kjøl med 20 graders vann i 20 minutter – Dekk til resten av kroppen med tepper eller lignende for å holde pasienten varm.
 • Ring 113 ved mistanke om alvorlig skade. Se og observer nøye – brannskader kan se ufarlig ut rett etter ulykken.
 • Dekk til det utsatte området med bandasjer/håndklær – Plastfolie/Gladpack er et meget godt alternativ! Ikke bruk kremer (aloe vera) rett etter en skade.

Stort samfunnsproblem

Brannskader er sjeldent trukket frem som en stor risiko. Ifølge Norsk brannvernforening har en kartlegging avdekket at rundt 15 000 personer får medisinsk behandling for brannskader årlig. Barn i alderen 0-9 år er de mest utsatte.

Bare i Akershus mottok 1 470 pasienter behandling for brannskade av fastlege eller legevakt i 2015, i følge Helsedirektoratet. I hele Norge var tallet 13 822.

I tillegg kommer de som skader seg så kraftig at de blir lagt inn på sykehus og spesialsykehus. Dette dreier seg normalt om rundt 700 personer per år. De som blir aller hardest rammet av brannskade, havner som regel på brannskadeavsnittet på Haukeland universitetssykehus. Dette gjelder normalt rundt 100 personer i året.

Ifølge Norsk brannvernforening er antall personer som årlig pådrar seg brannskader her i landet, så høyt at det må kunne karakteriseres som et betydelig samfunnsproblem. Det dreier seg om milliardbeløp i helsetjenester og andre offentlige ytelser. I tillegg medfører brannskader personlige lidelser som ikke lar seg måle.