Grilling

Grilling med familie og venner kan gi mange hyggelige minner. Men dessverre glemmer mange å utøve nødvendig aktsomhet når de griller. Hvert år påføres mange mennesker - og særlig barn - alvorlige brannskader under grilling.

I følge Norsk brannvernforening, er kullgriller, inkludert engangsgriller, farligst i bruk. Uvettig bruk av tennvæske er kilden til mange uhell, i tillegg til plasseringen av grillen og tømming av asken.

Sjekk gassgrillen før bruk

Men pass på gassgrillen også. Før du tar i bruk gassgrillen, bør du rengjøre og sjekke den nøye. Sjekk at pakningen på flaska er hel og uten urenheter. Gasslekkasjer kan føre til brann!

Deretter må slanger og koblinger sjekkes nøye for å se om det er lekkasje. Det kan man gjøre ved å påføre lekkspray eller såpevann. Dersom det oppstår bobledannelser, er det lekkasje. I så fall må ventilen lukkes og holdes avstengt inntil feilen er rettet. En god regel er å bytte ut slangene minst hvert annet år. De må likevel sjekkes jevnlig og byttes ut oftere hvis det er sprekkdannelser. Det er viktig at slangene man benytter er beregnet for gass.

Tomme gassflasker kan byttes på bensinstasjoner, jernvarehandler, gassforhandlere og en rekke andre steder. Under transport skal gassflaskene stå oppreist. Det er viktig at gassflaska er koblet riktig til regulatoren. Feil montering av regulatoren på toppen av gassflaska kan føre til lekkasje og brann.

Lukk ventilen før du setter på regulatoren, og sørg for at låseringen klikker på plass.

Under grilling bør gassflasken stå ved siden av og i litt avstand fra grillen. Da er det lettere å komme til og få stengt gasstilførselen ved behov. Gassflasken må ikke stå under grillen. Dryppende fett fra maten ned på flasken kan antenne, slik som det har gjort på bildet under. 

Fett har dryppet på gassflaske som feilaktig var plassert under grillen. Neste bilde viser korrekt plassering.
Gassflasken må ikke stå under grillen. Dryppende fett fra maten ned på flasken kan antenne, slik som det har gjort på bildet.

Og når grillsesongen er over:  Gassflasker må aldri lagres i kjelleren eller under bakkenivå (ved lekkasje er gassen tyngre enn luft og legger seg som en høyeksplosiv gasslomme langs gulvet).

Engangsgrill

Av alle innrapporterte branner til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ble forårsaket av grilling i årene 2005-9, var halvparten forårsaket av engangsgriller. En av hovedgrunnene til at engangsgriller starter brann, er at de plasseres direkte på brennbart underlag, f. eks gress, terrassegulv, platting eller verandabord.

Det tar lang tid før en grill blir kald og før kull kan ansees som slokket. Det er svært mange eksempler på at engangsgriller har antent søppeldunker og containere, men også antatt slokkede engangsgriller som har blitt plassert nær vegg til avkjøling, har forårsaket brann i veggen.

Flere av brannene forårsaket av engangsgriller har spredt seg til vegger, hulrom, etasjeskiller og i noen tilfeller fra balkong til nabobalkonger. Det er altså all grunn til å være forsiktig med bruk av engangsgriller.

Ved bruk av engangsgrill, sørg for at den plasseres stødig på et ubrennbart underlag. Engangsgrillene blir svært varme på undersiden, og vil kunne antenne eller skade underlaget. Etter grilling, pass på at engangsgrillen er skikkelig slokket og avkjølt med vann. Ta grillen med hjem på en forsvarlig måte, og la den stå utendørs over natten før du kaster den i søppelet. Tenk på miljøet - kast ikke engangsgrillen i naturen!

Grillvettreglene:

  1. La aldri barn være alene med en tent grill og tennvæske.
  2.  Bruk bare godkjent tennvæske. Rødsprit og lignende må ikke benyttes ved grilling.
  3.  Tennvæskene er den største brannskadeårsak ved grilling. Husk at det finnes rimelige grilltennere som tenner grillen raskt - uten tennvæske. Elektriske griller og gassgriller er gode alternativer.
  4. Ha alltid slokkeutstyr i nærheten ved grilling. For eksempel en hageslange, en bøtte vann eller et brannslokkeapparat.
  5. Hold det ryddig rundt grillstedet.
  6. Bruk ikke flagrende eller løstsittende sommertøy under grilling.
  7. Aske fra grillen må tømmes i egnet beholder med lokk, for eksempel en sinkbøtte. Plastbøtter eller pappesker må ikke benyttes. Det kan ligge såkalte "kalde glør" i asken.
  8. Brannloven forbyr ikke grilling på balkonger og terrasser, men loven har en aktsomhetsparagraf om plikter og forbud i forbindelse med ild utendørs. Flere borettslag har direkte forbud mot grilling på balkong i sine regelverk.
  9. For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.
  10. En brannskade må snarest nedkjøles. Hold den skadede kroppsdel i kaldt vann og oppsøk lege.