Tunnelbrann

Råd til deg som bruker de sterkt trafikkerte tunnelene på Romerike - og andre steder i landet.

Unngå å kjøre inn i tunnel hvor det brenner! Hvis det blinker rødt lys ved tunnelåpningen, er tunnelen STENGT. Da er det forbudt og farlig å kjøre inn i tunnelen. I noen tilfeller går det ned en bom også. Det kan se trygt ut på utsiden, men likevel være brann inne i tunnelen.
Hvis tunnelen er tett av røyk:
 • Kjør ut til siden og stans bilen.
 • Sett på radio på P1 og motta informasjon
 • Sett på fullt lys og varsellys.
 • Forlat bilen uten å låse
 • Kom deg raskt ut av tunnelen eller til nødutgangen til fots.
 • Det kan være tryggere å gå forbi det som brenner, enn å gå videre medstrøms.
 • Bruk nødtelefon (SOS) i tunnelen
 • Er det umulig å komme ut av tunnelen, er en nødløsning å bli i bilen. Lukk dører og vinduer. Skru airconditionapparatet på "gjenbruk" slik at luften inne i bilen resirkuleres og det ikke kommer røyk inn utenfra.
Hvis det brenner i ditt eget kjøretøy:
 • Kjør ut av tunnelen om mulig
 • Slå av motoren
 • Varsle ved hjelp av nødtelefon (SOS)
 • Slukk brannen dersom det er mulig, håndslokkerapparater er plassert ved jevne mellomrom
 • Kom deg raskt ut av tunnelen.
Hvis det brenner i et annet kjøretøy:
 • Varsle ved bruk an nødtelefon (SOS)
 • Hjelp til med slokking hvis brannen fortsatt er liten
 • Kom deg raskt ut av tunnelen.
 • Dersom du er i en tunnel hvor trafikken bare går en vei, (f.eks. Rælingstunnelen), IKKE snu eller rygg mot fartsretningen
Bruk av nødtelefon (SOS): Når du ringer med nødtelefonen (SOS) inne i tunnelen, i stedet for med mobiltelefonen, kan operatørene på Vegtrafikksentralen lese av hvor du er, og i mange tilfeller se deg på kamera. Vegtrafikksentralen varsler da nødetatene, stenger tunnelen, og starter røykventilasjon.