Slik blir du feier

Feieryrket har lange og stolte tradisjoner. Feierne som er tilknyttet NRBR påpeker at dette er et spennende arbeid med gode kollegaer og hyggelig miljø. Lurer du på hvordan du også kan bli feier?

Slik blir du lærling innen feierfaget

Ønsker du å utdanne deg til feiersvenn kan du gå på VK1 Bygg og anlegg. Deretter går du 3 år i lære før du kan ta svenneprøven. Det er også mulig for de som ikke har bygg og anlegg å søke som lærling. Er du over 21år kan du ta opplæring i bedrift over 5 år. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål, med Karianne Mæhlum, fagansvarlig opplæring, på telefon 90523821 eller på e-post

Hvorfor bli feier?

De fleste tenker kanskje at feieren kun er på taket og feier skorsteiner, men vi driver også med mange andre spennende oppgaver. Arbeidsdagene er varierte og forebygging av brann står i hovedfokus.

  • Vi drar hjem til folk for å informere om brannsikkerhet.
  • Mange feiere holder kurs og øvelse. Informasjon og motivasjonstiltak er sentralt i vårt arbeid.
  • Feiing av skorsteiner og ildsteder er en stor del av jobben. Slik gir vi huseiere trygge og sikre omgivelser, både når det gjelder brannsikkerhet og helse, samt fyringsøkonomi.
  • Som feier møter du mange nye mennesker i arbeidet. Vi jobber ofte i team, men yrket innebærer også selvstendig jobbing. I tillegg samarbeider vi med andre i brannvesenet og andre myndigheter, for eksempel el-tilsynet og byggesaksavdelingen i kommunene.
  • Som feier blir du en dyktig saksbehandler, en god menneskekjenner og en fantastisk brannforebygger!