Slik blir du feier/brannforebygger

Feieryrket har lange og stolte tradisjoner. Brannforebyggerne (tidligere kalt feier) som er tilknyttet NRBR påpeker at dette er et spennende arbeid med gode kollegaer og hyggelig miljø. 

Slik blir du lærling innen brannforebygger-/ feierfaget

Ønsker du å utdanne deg til brannforebygger kan du gå på VK1 Bygg og anlegg. Deretter går du 3 år i lære før du kan ta svenneprøven. Det er også mulig for de som ikke har bygg og anlegg å søke som lærling. Er du over 21år kan du ta opplæring i bedrift over 5 år. Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål!

Hvorfor bli brannforebygger-/ feier?

De fleste tenker kanskje at brannforebyggeren kun er på taket og feier skorsteiner, men vi driver også med mange andre spennende oppgaver. Arbeidsdagene er varierte og forebygging av brann står i hovedfokus.

  • Brannforebyggeren utfører tilsyn med skorsteiner og ildsteder. Feilmonteringer, alder og slitasje på ildsteder og skorsteiner har stor betydning for brannsikkerheten i boligen. Det er derfor viktig at brannforebyggeren gjør eier eller bruker av boligen oppmerksom på farene slik at dette kan utbedres før en eventuell brann oppstår. Under tilsynet informerer vi også om hvordan eier eller bruker best kan ivareta brannsikkerheten i boligen.
  • Mange brannforebyggere holder kurs og øvelse. Informasjon og motivasjonstiltak er sentralt i vårt arbeid.
  • Feiing av skorsteiner og ildsteder er også en del av jobben. Slik gir vi huseiere trygge og sikre omgivelser, både når det gjelder brannsikkerhet og helse, samt fyringsøkonomi.
  • Vi møter mange nye mennesker i arbeidet. Vi jobber ofte i team, men yrket innebærer også selvstendig jobbing. I tillegg samarbeider vi med andre i brannvesenet og andre myndigheter, for eksempel el-tilsynet og byggesaksavdelingen i kommunene.
  • Som brannforebygger-/ feier blir du en dyktig saksbehandler, en god menneskekjenner og en fantastisk brannforebygger!