Barnehager

Vi har dessverre ikke mulighet til å motta besøk av barnehager til våre brannstasjoner. Vi har heller ikke mulighet til å komme på besøk til barnehagene uten at det er en del av avtalt tilsyn. Men barna har likevel mulighet til å oppleve brannvesenet på nært hold.

Ønsker du nyhetsbrev fra oss om kampanjer og arrangementer hvor vi er til stede? Meld deg på her, da vel!

Åpen dag

Hver september arrangerer vi åpen dag. Da er det aktiviteter og action for store og små. Følg med på våre nettsider og facebookside for dato, klokkeslett og sted.

 

Brannforebyggende kampanje for 5-åringene

NRBR har en brannforebyggende kampanje («Femåringskampanjen») for de eldste barna i barnehagene og de ansatte som er ansvarlige denne aldersgruppen. Denne har dessverre blitt avlyst de siste årene av smittevernårsaker, men vi regner med at den blir gjennomført i 2022. Invitasjoner til barnehagene sendes ut via kommunene i mars 2022.

De barnehagene som melder seg på kampanjen forplikter seg til å følge et undervisningsopplegg om brannvett, for eksempel «Bjørnis» eller annet alderstilpasset pedagogisk opplegg for 5-åringene i løpet av våren. Som premie får 5-åringene besøke brannstasjonen i sin kommune på en avtalt tid i rett før sommerferien. Da blir det eget opplegg med oppgaver og aktiviteter for dem der. Denne datoen blir avtalt med barnehagen tidlig på året.

Lurer du på noe rundt kampanjen: ta kontakt med informasjonsrådgiver Linda Stuvland på linda.Stuvland@nrbr.no

 

Branntilsyn i barnehager

Høsten 2017 startet NRBR med en kombinert brannvernkampanje, brannbilbesøk og tematilsyn for barnehagene. I 2020 er det Nittedal kommune som får dette tilbudet.

Etter at vår representant sammen med ansvarlig for barnehagen har gjennomført et tematilsyn, vil barna få se «Pernille». Dette er en liten, spesialtilpasset brannbil som barna kan sitte i. Brannbilen har brannslange som barna kan prøve og vi kommer til å snakke med de eldste barna om brann og brannvern.

For at barnehagen skal få et slikt besøk, forplikter den seg til å gjennomgå en pedagogisk og alderstilpasset brannvernundervisningsopplegg med barna før vi kommer. Vi sender også ut et aktivitetshefte som vi ønsker at de voksne bruker sammen med de eldste barna. Heftet oppfordrer barna til å telle antall slokkeapparater og rømningsveier i barnehagen osv.