Barnehager

Vi har dessverre ikke mulighet til å motta besøk av barnehager til våre brannstasjoner. Vi har heller ikke mulighet til å komme på besøk til barnehagene uten at det er en del av avtalt tilsyn. Men barna har likevel mulighet til å oppleve brannvesenet på nært hold.

Ønsker du nyhetsbrev fra oss om kampanjer og arrangementer hvor vi er til stede? Meld deg på her, da vel!

Åpen dag

Hver september arrangerer vi åpen dag. Da er det aktiviteter og action for store og små. Følg med på våre nettsider og facebookside for dato, klokkeslett og sted.

Brannforebyggende kampanje for 5-åringene

NRBR har en brannforebyggende kampanje ("Femåringskampanjen") for de eldste barna i barnehagene og de ansatte som er ansvarlige denne aldersgruppen. Invitasjoner til barnehagene sendes ut via kommunene i tidlig vår 2023. 

De barnehagene som melder seg på kampanjen forplikter seg til å følge et undervisningsopplegg om brannvett, for eksempel "Bjørnis" eller annet alderstilpasset pedagogisk opplegg for 5-åringene i løpet av våren. Som premie får 5-åringene besøke brannstasjonen i sin kommune på en avtalt tid i rett før sommerferien. Da blir det eget opplegg med oppgaver og aktiviteter for dem der. Denne datoen blir avtalt med barnehagen tidlig på året.

Lurer du på noe rundt kampanjen: ta kontakt med fagleder informasjon Linda Stuvland på linda.Stuvland@nrbr.no

Bjørnis og besøk av brannbiler

NRBR får mange henvendelser om vi kan besøke barnehager, skoler og andre steder med Bjørnis, minibrannbilen Pernille eller med stor brannbil, enten i Brannvernuka eller resten av året. Vi synes det er flott barnehagene - og alle andre - tar brannsikkerheten på alvor og planlegger aktiviteter med barn og voksne i Brannvernuka. Men vi får svært mange henvendelser og vi har dessverre ikke ressurser til å besøke hver enkelt barnehage. Vi håper derfor så mange som mulig kommer på åpen dag om høsten og at barnehagene melder seg på vår Femåringskampanje som vi gjennomfører om våren. Gjennom året kan også publikum møte oss og Bjørnis på ulike åpne arrangementer. Informasjon om dette finner du på vår Facebook-side, her på hjemmesiden og i vårt nyhetsbrev.

Vi får svært også mange henvendelser om Bjørnis, brannbil eller Pernille kan komme på ulike arrangementer. NRBR har som regel at alle besøk/opptredner skal være gratis, forebyggende og åpne for alle - og av en viss størrelse slik at vi når ut til mange. Dessuten skal de være fordelt mellom alle eierkommunene våre. Vi har ikke ressurser til å stille på alle henvendelser som faller inn under kriteriene, særlig ikke hvis arrangementet er på en lørdag da våre ansatte skal ha overtidsbetaling. Dette betyr at vi må rullere på å stille på faste arrangementer. På slutten av hvert år legger NRBR en plan for hvor mange og hvilke arrangementer vi har mulighet til å stille på. Send henvendelse til post@nrbr.no hvis du ønsker å vite mer.

Rull til toppen