Brannvesenets julekalender

Alle våre barneskoler får besøk av oss i slutten av november! Da underviser vi elevene på femte trinn i brannvern og deler ut Brannvesenets julekalender. Hver dag frem til julaften kan elevene åpne luken og svare på konkurransen der - og kanskje vinne premie!

Det finnes mange julekalendere, men ingen er viktigere enn Brannvesenets julekalender, for den kan redde liv og verdier.

Se årets Brannvesenets julekalender her!

Ønsker du å motta nyhetsbrev fra oss om Brannvesenets julekalender eller andre kampanjer og den slags som vi er med på? Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Dette er Brannvesenets julekalender!

I ukene før første desember besøker vi skolene i våre kommuner og underviser elevene i grunnleggende brannvern. Nedre Romerike brann- og redningsvesen underviser elever på femte trinn på de fleste av skolene i eierkommunene.

Etter at timen er over, deler vi ut papirversjonen av Brannvesenets julekalender. Julekalenderen er bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner eleven en nettadresse til dagens luke i en tilhørende nettkalender. Bak lukene i Brannvesenetsjulekalender.no ligger filmsnutter fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler om brannforebygging. Lukene åpnes først på riktig dato. Hver dag er det spennende konkurranser og premier.  Alle kan sende inn svar, men vinnere trekkes kun blant de elevene som har deltatt i brannvesenets julekalenderundervisning.

Stor utbredelse

Brannvesenets julekalender har vært en viktig kampanje for Nedre Romerike brann- og redningsvesen i mange år. I 2005 var bare en håndfull brannvesen på Østlandet med på det som den gang var et prosjekt. Siden den gang har kampanjen vokst seg stadig større. 2017 var et merkeår for Brannvesenets julekalender. Med hjelp fra Det store brannløftet fikk da enda flere av landets brannvesen  mulighet til å være med på kampanjen.

Brannfarlig advent og romjul

Det går med mye tid når så mange barn skal ha undervisning. Hvorfor setter så mange brannvesen av ressurser til dette? Dessverre er advent og jul den tid på året da mange opplever brann i hjemmet sitt. I den travle og kalde førjulstiden fyrer vi mye i peis og ovn, vi lager mer mat enn vanlig, vi pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter. Brannsikkerheten hjemme er selvfølgelig de voksnes ansvar, men brannvesenet er mye i kontakt med barn og vet at de er flinke holdningsambassadører i hus og hjem. Ofte vet barn best og mest! I hvert fall med hjelp fra Brannvesenets julekalender!

Ønsker du å vite mer?

I styringsgruppa for Brannvesenets julekalender sitter Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS og Asker og Bærum brannvesen IKS. Det er vi som lager kampanjen som andre brannvesen kan være med på.

For ytterligere informasjon om prosjektet ta gjerne kontakt med informasjonsrådgiver Linda Stuvland på linda.Stuvland@nrbr.no