Husk bålforbudet

Bålforbudet inntrer hvert år 15. april.

Under bålforbudet 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild så lenge det åpenbart ikke kan medføre brann, for eksempel at det ligger snø på bakken eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Vær klar over at tidlig på våren, før nytt gress blir grønt, er fjorårets gress svært tørt og lett antennelig.

Du er alltid ansvarlig

Det er hver enkelt som må vurdere om det er trygt å gjøre opp ild. Du er alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er. Hvis du ved uaktsomhet forårsaker brann kan du bli erstatningsansvarlig eller få en bot.

Plikt til å vise aktsomhet

I forebyggende forskriften står det: «Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann. Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.»

Les mer om bålforbudet og de ulike reglene i våre kommuner.


Tre oppdrag med farlig stoff og kjemikalier i vår

18 juni 2024

Tre hendelser med farlig stoff og kjemikalier innenfor relativt kort tid i vår var uhell ved bedrift og transport, men vi må også være forberedt på tilsiktede handlinger slik som terror. Nylig uttalte Forsvaret at krigen i Ukraina har aktualisert slike trusler.