Pressemelding - Dette er det generelle bålforbudet 

Pressemelding om hva som gjelder av regler rundt bål, bråte og annen brenning på Nedre Romerike.

PRESSEMELDING - Lørenskog, 19. april 2024

 

Dette er det generelle bålforbudet 

Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) håper innbyggerne vil kose seg i hager, parker, skog og mark nå som våren kommer og vil her forklare hvilke muligheter du har for å tenne bål og annen ild utendørs.  

Fra 15. april til 15. september har vi et nasjonalt bålforbud, men det er allikevel en del unntak som gjør at en kan benytte bål, grill, primus o.l.

– Det kommer mange henvendelser inn til oss nå, så vi ønsker derfor at innbyggerne i våre kommuner innhenter informasjon om hva som gjelder av lover og forskrifter på nrbr.no/fritid, sier avdelingssjef Tor-Åsmund Hovda i NRBR. 

 

Aktsomhetsplikt  

Viktigst av alt er at en i loven har en aktsomhetsplikt. Det vil si at du skal være forsiktig og du vil alltid være personlig ansvarlig dersom det oppstår en brann uavhengig om det er forbudstid eller ikke.  

Ifølge forebyggende forskriften er det mellom 15. april til 15. september ikke lov å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller nær skog og annen utmark. Gårdsplasser, tomter og dyrket mark regnes som innmark, og er ikke befattet med samme forbud. Forbudet i skog og utmark har en unntaksbestemmelse som er gitt som en tillitserklæring til befolkningen. Den går ut på at du kan tenne bål, bruke primus og lignende dersom det åpenbart ikke kan medføre en brann. Dette krever at du har kunnskaper knyttet til dette, samt at forholdene rundt deg er gunstige (f.eks. våt mark eller snø).

– NRBR har dessverre ingen mulighet via telefon å vurdere hva som er forsvarlig båltenning på de ulike stedene i våre kommuner. Det kan være store variasjoner, også i samme område. Er du i tvil skal du helt klart ikke tenne på, forklarer avdelingssjefen. 

 

Bråte og brenning på innmark og i hage 

Bråte og brenning på innmark er for mange av kommunene på Romerike regulert i lokale forskrifter. På våre hjemmesider vil du finne en oversikt over hva som gjelder for din kommune.  

 

Her er en kort oppsummering: 

  • Nittedal, Lørenskog, Lillestrøm og Rælingen: Etter lokal forskrift er det ikke lov å brenne hageavfall, jf. lokale forskrifter § 4: «Åpen brenning er forbudt, med mindre annet følger av forskriften § 5. Dette inkluderer også bråtebrenning og annen brenning i forbindelse med landbruk, opprydning rundt fritidsboliger og private boliger». Men kommunenes ansvarlige for helse og miljø kan gi dispensasjon etter søknad. 
  • Gjerdrum: Det er lov til å foreta «bråtebrenning og brenning av små mengder tørt hageavfall utenfor tettbebygd strøk (varslingsplikt til brannvesenet ved bråtebrenning)» såfremt det ikke medfører fare eller er til sjenanse for folk som bor eller ferdes i området, jf. lokal forskrift § 5. 
  • Aurskog-Høland: Ingen lokal forskrift. De som ønsker å brenne på innmark, bes kontakte kommunen som forvalter helse- og forurensningsregelverket tilknyttet dette. 

 

Tilrettelagte bålplasser 

De fleste kommuner har plasser som er tilrettelagt slik at båltenning og grilling kan være mer aktsomt. NRBR har ikke oversikt over disse.  

 

Ekstraordinært bålforbud 

Brannvesenet har mulighet for å vedta ekstraordinært bålforbud når det er svært høy skogbrannfare. Dette ble gjort i juni i fjor over store deler av Østlandet.  

– NRBR vil kommunisere et slikt forbud i alle sine kanaler og informere pressen, sier Hovda. 

God og trygg helg fra oss i NRBR! 


Bålforbud 15. april -15. september

15 april 2024

Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark .

Øvelse PLIVO

04 april 2024

I ukene 15, 16 og 17, på dagene tirdag, onsdag og torsdag i tidsrommet 12 -14 vil nødetatene ha en stor samhandlingsøvelse i området rundt Lillestrøm og Nebursvollen friluftsbad. I den forbindelse vil det bli mye synlig utrykningskjøretøy i området rundt Olavsgård, Skjetten og Lillestrøm. 

Brannvesenets påsketips til hyttefolket

18 mars 2024

Det er samme krav til brannsikkerhetsutstyr i hytter og fritidshus som hjemme, men hytter ofte ligger langt fra nærmeste brannvesen, langt fra naboer, og har ofte dårlig mobildekning, så man bør ta ekstra sikkerhetsgrep på hytta. De fleste branner som tar liv starter om natten. En fungerende røykvarsler/brannalarmanlegg er en billig forsikring for å komme seg ut i tide.