Møt Bjørnis og brannvesenet på Nedre Romerike høsten 2023

Du kan treffe Nedre Romerike brann- og redningsvesen og Bjørnis på Blakerdagen 19. august, og selvsagt når vi arrangerer Åpen brannstasjon i Lillestrøm lørdag 23. september og på Bjørkelangen søndag 24. september, samt på Blakerdagen og Walk in the Park-arrangement i Lillestrøm 19. august. Vaktlag og forebyggende personell kommer også til Losbydagen i Lørenskog 27. august.

For arrangementet Åpen dag vil mer informasjon komme våre hjemmesider og vår Facebook-side. For de andre arrangementene må du rette spørsmål til arrangøren, som ikke er NRBR. 


Tre oppdrag med farlig stoff og kjemikalier i vår

18 juni 2024

Tre hendelser med farlig stoff og kjemikalier innenfor relativt kort tid i vår var uhell ved bedrift og transport, men vi må også være forberedt på tilsiktede handlinger slik som terror. Nylig uttalte Forsvaret at krigen i Ukraina har aktualisert slike trusler.