Brann- og redningssjefens septemberhilsen

Arne Stadheim deler sine tanker om budsjettet som legges frem for frem for styret og eierstyrings-sekretariat i september, og om lønnspolitisk plan som har et annet fokus enn tidligere og som kanskje er nybrottsarbeid i brannvesen-sammenheng.

Tradisjonen tro er september den måneden hvor budsjettet blir lagt frem for styret og eierstyrings-sekretariat. Dette er vårt viktigste styringsdokument, noe som også gjør at det er knyttet en viss spenning til resultatet av denne prosessen. Den vet vi ikke helt enda, den kommer først i representantskapsmøtet i midten av desember, men selve presentasjonen i styret og i sekretariatet gikk fint. Likevel ønsker jeg å dele en viss bekymring med dere, hva gjelder planperioden totalt sett. Her har vi et kostnadsbilde som etter våre foreløpige beregninger påfører oss økte driftskostnader på opp mot 30 prosent, og da kun innenfor økonomiperioden på 4 år. Dette er krevende å forsvare, selv om det ligger nye brannstasjoner og andre gode tiltak inne i disse tallene. Det minste jeg ønsker er at øvrige utgifter «spiser opp» vår viktigste prioritering i budsjettet. Oppfølgingen nå blir å grave oss ned i detaljene i langtidsplanen og kvalitetskontrollere disse, slik at bildet på lang sikt er så realistisk og kalibrert opp mot reelle behov som mulig.

Lønnspolitisk plan skal utarbeides hvert 4. år, med en revidering annethvert år. Hovedtariffavtalen forplikter oss som bedrift til å utarbeide en lokal lønnspolitikk, og denne skal være førende for vårt arbeid med lønn og lønnspolitikk innenfor gjeldende planperiode. Tiden er nå inne for å utarbeide en ny plan, nå med et litt annet mandat og gruppesammensetning enn tidligere. Fokuset er partssammensetning, hvor de ulike medlemmene henter inn stemmer fra hele organisasjonen. Men det som kanskje er viktigst; Mandatet innebærer også at gruppa skal løfte blikket, se på strukturer, titler og ikke minst avansementstillinger. Dette er nybrottsarbeid i brannvesen-sammenheng. En etat som stort sett holder seg til den trauste, trygge tradisjonen, på godt og vondt. Denne jobben er i gang, og her er det viktig å delta og engasjere seg, slik at medlemmene i gruppen får de signalene og ideene de trenger for å skape en ny og fremtidsrettet lønnspolitisk plan.


Forslag til tiltak for skoler med mange utløste brannalarmer

19 januar 2023

Utløste brannalarmer på skoler har vært et stort problem for NRBR i det siste. I løpet av 2022 og frem til midten av januar har vi måttet rykke ut til 275 slike alarmer. Unødige utrykninger er en belastning på beredskapen i våre kommuner.