Brannbiler og offentlige anskaffelser

Vi er i god gang med innkjøpet av både ny mannskapsbil og en redningsbil. Mens mannskapsbilen skal bli den nye hovedbilen på Lørenskog brannstasjon, skal redningsbilen samle alt utstyr for tungberging og USAR. Vi arbeider nå med kravspesifikasjonene. Kravspesifikasjonene beskriver våre behov og krav til disse kjøretøyene overfor leverandørene.

Målet er at begge kjøretøyene blir levert i 2021.

Arbeidet med å kjøpe nye kjøretøy er en stor oppgave fordi NRBR er en offentlig bedrift og det er dine og mine skattepenger som blir brukt. Merete i økonomiseksjonen forklarer: Vi er en offentlig instans og må forholde oss til regelverket om offentlig anskaffelser. Regelverket består av flere lover og forskrifter som sier noe om hvordan vi skal gjennomføre våre innkjøp. Prinsippet er at jo høyere verdi anskaffelsen har, desto strengere anskaffelsesregler gjelder. Skal vi kjøpe inn noe som koster mer enn 1,3 kroner, må innkjøpet ut på anbud. For innkjøp over 2 millioner, slik som en brannbil, må det lyses ut i hele EØS-området. For å hjelpe oss med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket og for å gjøre det enkelt for leverandører å finne relevante utlysninger, er alle offentlige pålagt å bruke elektronisk verktøy for utlysning og dokumenthåndtering (konkurransegjennomføringsverktøy - KGV) der utlysningen ender i nettportalen Doffin (Norge) og Ted (resten av verden) ut fra størrelsen på anskaffelsen.

Lurer du på mer rundt dette, finner du de mest sentrale dokumentene i regelverket her:  Lov om offentlige anskaffelser (LOA) og Forskrift om Offentlige anskaffelser (FOA).


Forslag til tiltak for skoler med mange utløste brannalarmer

19 januar 2023

Utløste brannalarmer på skoler har vært et stort problem for NRBR i det siste. I løpet av 2022 og frem til midten av januar har vi måttet rykke ut til 275 slike alarmer. Unødige utrykninger er en belastning på beredskapen i våre kommuner.