Alarmer

Endringer for alarmkunder

Det er endringer for alarmkunder både på Nedre og Øvre Romerike.

Endringer for alarmkunder på Øvre Romerike

Fra 1.november 2022 overtar Øvre Romerike brann og redning (ØRB) administrasjon og kundekontakt for alle nye alarmkunder på Øvre Romerike. Det innebærer at ØRB overtar nye brann- og heisalarmer samt eierskifte fra Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) fra 1.november 2022. Dette gjelder nye kunder innenfor næringsvirksomheter, borettslag og sameier i deres region. Overføringen gjelder alle alarmkunder tilknyttet kommunene Ullensaker, Eidsvoll, Nannestad, Nes og Hurdal.

Fra 1. januar 2023 vil alle alarmhenvendelser gjeldende Øvre Romerike håndteres av Øvre Romerike brann og redning (ØRB).

Gå til hjemmesiden til ØRB her.

 

Avtalen med Keylink har opphørt

NRBR avsluttet 1. januar 2022 samarbeidet med Keylink AS om utførelse av nøkkelboksservice. Per dags dato er det ingen som utfører service på nøkkelboksene. Eventuelle spørsmål vedrørende inngått avtale om service, henviser vi til Keylink AS, telefon: 66 77 93 01 eller firmapost@keylink.no      

Dersom det er snakk om nøkkelhåndtering, nøkler inn/ut av nøkkelboks, er det brannvesenet som utfører dette. Henvendelse sendes oss på alarm@nrbr.no


Pressemelding om Røykvarslerdagen

29 november 2022

1. desember vil ledelsen befinne seg i morgenrushet utenfor Lillestrøm stasjon. De ønsker å nå ut til travle togreisende med budskapet: «Test røykvarsleren og bytt batteri ved behov».

Rull til toppen