Femåringene inviteres til brannstasjonen!

NRBR har i mange år invitert femåringene til et besøk på brannstasjonen før ferien. På brannstasjonen blir det et opplegg med oppgaver og aktiviteter. Forutsetningen for at barnehagene kan melde seg på denne populære kampanjen, er at barnehagene underviser barna i brannvern før besøket. Påmeldingen sendes ut til barnehagene fra kommunene i disse dager.

Vi har i mange år invitert femåringene til et besøk på brannstasjonen før ferien. På brannstasjonen blir det et opplegg med oppgaver og aktiviteter. Forutsetningen for at barnehagene kan melde seg på denne populære kampanjen, er at barnehagene underviser barna i brannvern før besøket. Påmeldingen sendes ut til barnehagene fra kommunene i disse dager.

Vi har mange eierkommuner og mange barnehager, og derfor kan vi ikke garantere at alle får komme på besøk til oss. Derfor er det viktig å melde seg på raskt og det er første mann til mølla som gjelder. Barnehagene som får plass, vil få beskjed om endelig dato, klokkeslett og annen praktisk informasjon etter påmeldingsfristen, som er 19. mars.

Påmeldingsskjemaet ser du her.


Tre oppdrag med farlig stoff og kjemikalier i vår

18 juni 2024

Tre hendelser med farlig stoff og kjemikalier innenfor relativt kort tid i vår var uhell ved bedrift og transport, men vi må også være forberedt på tilsiktede handlinger slik som terror. Nylig uttalte Forsvaret at krigen i Ukraina har aktualisert slike trusler.