Snøhauger, brøytekanter, parkerte biler og fremkomst for utrykningskjøretøy

Brannvesenet får mange henvendelser om tilgjengeligheten for utrykningskjøretøy – det være seg parkerte biler eller snø.

Brannvesenet får mange henvendelser om tilgjengeligheten for utrykningskjøretøy – det være seg parkerte biler eller snø. Det er den som eier veien - det kan være kommunen, fylkeskommunen, borettslag eller sameie - som er ansvarlig for parkering, brøyting og bortkjøring av snø. Det kan være et problem for brannvesenet å komme frem enkelte steder og vi ber selvsagt om at de som er ansvarlige for veien tar grep før en eventuell utrykning. Brannvesenet kan begjære borttauing av kjøretøyer hvis de står i veien i en utrykningssituasjon. Dette vil selvsagt forsinke utrykningen.

Det står i NRBRs retningslinjer at veien skal ha en fri bredde på 3,5 meter for at våre utrykningskjøretøyer skal komme fram. De som har ansvaret for veien må altså sørge for tilstrekkelig adkomst for oss


Femåringene inviteres til brannstasjonen!

21 februar 2024

NRBR har i mange år invitert femåringene til et besøk på brannstasjonen før ferien. På brannstasjonen blir det et opplegg med oppgaver og aktiviteter. Forutsetningen for at barnehagene kan melde seg på denne populære kampanjen, er at barnehagene underviser barna i brannvern før besøket. Påmeldingen sendes ut til barnehagene fra kommunene i disse dager.

Kulde og oppvarming med flyttbare ovner

05 januar 2024

Lurer du på hvordan du skal holde deg varm i sprengkulden? Holder det ikke med den oppvarmingen du allerede har i boligen og trenger du en flyttbar varmeovn i tillegg?

Godkjente salgslokaler for fyrverkeri

19 desember 2023

Fyrverkeri kan kun selges fra godkjent salgslokale i perioden 27. desember - 31. desember. Resten av året er det altså forbudt å selge fyrverkeri. Det er heller ikke lov å selge fyrverkeri på dørene eller fra ikke-godkjente salgslokaler. Det er heller ikke lov å ta med seg fyrverkeri fra utlandet, for eksempel fra Sverige. Her finner du oversikten over godkjente salgslokaler på Nedre Romerike.