Snøhauger, brøytekanter, parkerte biler og fremkomst for utrykningskjøretøy

Brannvesenet får mange henvendelser om tilgjengeligheten for utrykningskjøretøy – det være seg parkerte biler eller snø.

Brannvesenet får mange henvendelser om tilgjengeligheten for utrykningskjøretøy – det være seg parkerte biler eller snø. Det er den som eier veien - det kan være kommunen, fylkeskommunen, borettslag eller sameie - som er ansvarlig for parkering, brøyting og bortkjøring av snø. Det kan være et problem for brannvesenet å komme frem enkelte steder og vi ber selvsagt om at de som er ansvarlige for veien tar grep før en eventuell utrykning. Brannvesenet kan begjære borttauing av kjøretøyer hvis de står i veien i en utrykningssituasjon. Dette vil selvsagt forsinke utrykningen.

Det står i NRBRs retningslinjer at veien skal ha en fri bredde på 3,5 meter for at våre utrykningskjøretøyer skal komme fram. De som har ansvaret for veien må altså sørge for tilstrekkelig adkomst for oss


Bålforbud 15. april -15. september

15 april 2024

Mellom 15. april til 15. september er det i alle kommuner forbud mot å gjøre opp ild og grill (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark .

Øvelse PLIVO

04 april 2024

I ukene 15, 16 og 17, på dagene tirdag, onsdag og torsdag i tidsrommet 12 -14 vil nødetatene ha en stor samhandlingsøvelse i området rundt Lillestrøm og Nebursvollen friluftsbad. I den forbindelse vil det bli mye synlig utrykningskjøretøy i området rundt Olavsgård, Skjetten og Lillestrøm.